11 Ocak 2017

Duyuru / Güvenli Elektronik İmza (E- İmza) İhtiyacında Seyahat Acentalarına Fiyat Uygulaması

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak hizmet vermek üzere güvenli elektronik imza,  nitelikli elektronik sertifika hizmetleri vermekte olan E- İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş., Birliğimize başvuru yapmış olup, e- imza ihtiyaçlarında kolaylık sağlamak üzere Birliğimiz üyesi seyahat acentalarına uygulanacak fiyat tekliflerini iletilmiştir.

Güvenli Elektronik İmza hizmeti ile ilgilenen seyahat acentalarımızın, isteği halinde konuya ilişkin diğer elektronik sertifika hizmeti sunan firmalardan bilgi, teklif alma ve kıyaslama yapmak suretiyle değerlendirmek hususunda serbest olmakla birlikte, anılan firmanın hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde söz konusu şirket ile iletişime geçmeleri hususunu üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Bununla birlikte, söz konusu duyurunun yapılması, anılan ticari kuruluş ile ilgili olarak herhangi bir hukuki sorumluluğumuz bulunduğu anlamına gelmeyeceği gibi, hizmetin anılan şirket tarafından ilgili seyahat acentalarına sunumu esnasında yaşanabilecek olası aksaklıkların giderilmesi veya eksik ayıplı hizmet nedeniyle Birlik olarak herhangi bir taahhüdümüzün bulunmadığını, her türlü sorumluluğun E- İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.’ye ait olmak üzere, yapılan işbu duyurunun Birliğimizi her hangi bir sebeple yükümlülük altına koymadığını belirtir, üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

Ek: Fiyat Teklifi

Web: https://e-imzatr.com/

  • Duyuru / Güvenli Elektronik İmza (E- İmza) İhtiyacında Seyahat Acentalarına Fiyat Uygulaması

İçerik ile ilgili dosyalar