1 Aralık 2017

Genel Kurulun Ertelenmesine İlişkin Bakanlık Duyurusu

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, Birliğimizin 02 – 03 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak 23.Olağan Genel Kurulu’nun ertelendiğine dair bilginin 26.11.2017 tarihinde Birlik web sitesinde duyurulduğu ayrıca, T.C. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 29.11.2017 tarih ve 237 sayılı kararına karşı İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılan itirazlar sonucunda, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 2017/02-91;02-92;02-93 sayılı kararları ile; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 49.maddesi 12 fıkrası gereğince itirazların KESİN OLARAK REDDEDİLDİĞİ hususunun 29.11.2017 tarihinde Birlik web sitesinden duyurulduğu malumunuzdur.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Birliğimize iletilen 01.12.2017 tarihli ve 251690 sayılı yazısında da TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu’na yönelik süreçte ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmekte olup ekte tarafınıza sunulmaktadır. (Ek:1)

Birliğimizin 02 – 03 Aralık  2017  tarihlerinde  gerçekleştirilecek  23.Olağan Genel Kurulu’nun ertelendiği hususu önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

EK:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün Yazısı

 

  • Genel Kurulun Ertelenmesine İlişkin Bakanlık Duyurusu

İçerik ile ilgili dosyalar