5 Ekim 2018

Hizmet İhracatçılar Birliği İle İlgili Duyuru

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Birliğimize iletilen duyuru aşağıda aynen aktarılmıştır.


24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ-HİB kurulmuştur.

Bu çerçevede, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Kuruluş Genel Kurulu 17.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, genel kurulda Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilen ilgili alt sektör temsilcisinin başkanlığında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen aşağıdaki 10 alt sektör için birer Sektör Komitesi oluşturulmuştur:

• Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri

• Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri

• Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

• Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

• Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler

• Yazılım ve Bilişim Hizmetleri

• Sağlık Hizmetleri

• Eğlence ve Kültür Hizmetleri

• Eğitim Hizmetleri

• Diğer İş Hizmetleri (Perakende, Gastronomi, Danışmanlık vb.)

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), ülkemiz hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu / özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

Hizmet sektörü ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedefleyen ve sektör firmalarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlayan Hizmet İhracatçıları Birliği, alt sektör Komite faaliyetlerinin yanı sıra;

 • Ticaret Bakanlığı Destekleri (2015/8 ve 2015/9 Sayılı Kararlar),

 • İhracatçıya Hususi Damgalı Yeşil Pasaport Desteği,

 • HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması) Proje Faaliyetleri,

 • Sektörel Ticaret ve Alım heyetleri,

 • Yurtdışı-Yurtiçi Fuar organizasyonları, Milli katılımlar

 • Seminer, Eğitim, Kongre, Proje, Toplantı, Organizasyon vb.

faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, Birliğimize üye kayıtları devam etmektedir.

Birliğimiz faaliyetlerine katılım sağlamak ve sağlanan desteklerden faydalanabilmek için Birliğimize üye olunması gerekmektedir.

Birliğimize üye olacak firmalardan tahsil edilecek giriş aidatı ve yıllık aidat tutarları, cari yıldan bir önceki yıl;

 • 0-1,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı (2018 yılı için aylık asgari ücretin brüt tutarı 2.030 TL’dir.)

 • 2– 4,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı

 • 5–7,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı

 • 8–14,99 milyon TL arası cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı

 • 15 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan firmalar için aylık asgari ücretin brüt tutarının 5 katı

olarak belirlenmiştir.

Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üyelik hakkında bilgi, gereken diğer belgeler ve üyelik sürecine ilişkin detaylı bilgi http://immib.org.tr/tr/uyelik-nasil-uye-olurum.html bağlantısında yer almakta olup üyelik için online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Üyeliğe ilişkin giriş ve yıllık aidat ödemelerinin yapılacağı banka hesap bilgileri ise aşağıdadır:

http://www.immib.org.tr/tr/uyelik-yillik-aidatlar-ve-hesap-numaralari.html

Ayrıca, Birliğimize üyelik sürecine ilişkin olası sorular için İMMİB Genel Sekreterliği Üye İlişkileri ve Uygulama Şubesinden;

 • Ömer ARDALI (0212 454 00 00 Dahili: 1024)

 • Atacan GÜLER (0212 454 00 00 Dahili: 1682)

ile iletişime geçilebilir.

  • Hizmet İhracatçılar Birliği İle İlgili Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar