12 Mayıs 2017

Hizmet İhracatçılarına Hususi Damgalı Pasaport

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Birliğimize göndermiş olduğu 11.05.2017 tarih ve 41111086-TİM.İMMİB.GSK.ELK.2017/258-6729 sayılı yazıda; Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olup;

Son 3 takvim yılı itibariyle (2014, 2015 ve 2016 ), ilgili her takvim yılında hizmet ihracatı yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı; 

  • 1 milyon ABD doları ile – 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalar 1,
  • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalar 2,
  • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalar 3,
  • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
  • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmaların ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. 

Hizmet sektöründe ihracat yapan firmaların İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince  yeminli mali müşavir tasdik raporu ve ekleri ile başvuru yaparak faydalanabileceği söz konusu Karar’a ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evraklarına http://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilarina-yesil-pasaport.html linkinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi almak isteyen üyelerimizin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 0212 454 00 00 nolu telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilirler. 

  • Hizmet İhracatçılarına Hususi Damgalı Pasaport

İçerik ile ilgili dosyalar