12 Temmuz 2018

İstanbul Fatih Yöre Temsil Kurulu Seçimi

Sayın Üyemiz,

Malumunuz olduğu üzere; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Yöre Temsil Kurullarının seçimle oluşturulacağı düzenlenmiştir.   

03 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca ve TÜRSAB Yönetim Kurulunun 03.07.2018 tarihli ve 15 sayılı Olağan Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşecek olan seçim gündemli İSTANBUL FATİH YÖRE TEMSİL KURULU toplantısı 19.07.2018 Perşembe günü saat 10:00 ile 16:00 arasında TÜRSAB Genel Merkezi’nde Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No:40 Fulya Beşiktaş adresinde gerçekleştirilecektir.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca Yöre Temsil Kurulu’nda Seyahat Acentaları, sahip veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.

İşbu duyurumuz ekinde, seçime katılacak seyahat acentalarını içerir hazirun listesi bulunmakta olup, seçim gününden önce tetkik edilmesi önemle rica olunur.

Birliğimiz kayıtlarında mevcut olmayan temsile yetkili kişilerin, temsil yetkilerini belgeleyen Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesi veya imza sirkülerini seçim günü yanlarında bulundurmaları ve temsil yetkisi bulunan bu kişilerin resimli resmi kimliğini ibraz etmeleri zorunludur.

Yine söz konusu yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde yapılacak Yöre Temsil Kurulu seçimlerinde; “Birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı bulunduğu” hususu düzenlenmiştir. Ayrıca Yöre Temsil Kurulunda oy kullanacak kişinin bizzat katılması gerekmekle birlikte, vekalet kabul edilmeyecektir. Gerçekleştirilecek olan seçimlerde şubelerin temsil hakkı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında Divan Başkanı tarafından gündemin tamamlanması halinde toplantı saati beklenmeksizin seçimlere geçileceğini ve hazirunun oy kullanması ile toplantının sonuçlanacağını Siz Değerli üyelerimizin bilgilerine iletiriz.

Bu çerçevede; seçim gündemli Yöre Temsil Kurulu toplantısına katılmanızı önemle rica ederiz.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ekler:   1) Gündem

            2) Seçime katılacak Seyahat Acentalarını gösterir liste

            3) Oy pusulası örneği

  • İstanbul Fatih Yöre Temsil Kurulu Seçimi

İçerik ile ilgili dosyalar