2 Ocak 2017

Karekodlu Çek Uygulaması Hakkında Duyuru

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanunu’nda değişiklik yapılmış olup 01.01.2017 tarihi itibariyle çeklerde KAREKOD uygulamasına geçilmiştir.  
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Bu tarih itibariyle, çek alacaklısı olan üyelerimiz 31.12.2016 tarihinden sonra basılacak çeklerde karekod bulunması hususuna özellikle dikkat etmelidir. 
 
Bu uygulamaya göre ; 
  • Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir.
 
Karekod ile;
 
a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,
e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,
f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,
j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi,
çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur. (TTK md 780- ) 
 
(31.12.2016 tarihli “ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ” md. 4 ) 
  • Yukarıda verilen verilere ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Bankacılık Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. 
  • 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen hüküm gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan çeklerde bu unsurlar aranmaz.
  • Lehine karekodlu çek düzenlenen gerçek ve tüzel kişi, teslim aldığı çeki en geç ibraz tarihine kadar “Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi”ne kaydeder.
  • Çek üzerindeki karekod vasıtasıyla çeke ve keşideciye ilişkin bilgilere erişilebilmesi için akıllı bir telefonun olması yeterlidir. Çeki elinde bulunduran hamil akıllı telefonuna Findeks Mobil uygulamasını indirip üye girişi yaptıktan sonra karekodu sorgulatarak özet çek raporuna ulaşabilir. 
 
Değerli üyelerimiz, 
 
01.01.2017 tarihi itibariyle çeklerde karekod uygulamasında yukarıda yer alan hususların özellikle göz önünde bulundurulmasını önemle bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla 
 
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ 
(TÜRSAB) 
 

Eki : ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

  • Karekodlu Çek Uygulaması Hakkında Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar