29 Aralık 2017

Kurul Duyurusu

Sayın Acenta,

Bilindiği üzere Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 23.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34.maddesinin son fıkra hükmünün yaptığı atıf doğrultusunda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “Genel kurul toplantıları ve çağrı” başlıklı 42.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır düzenlemesini içermektedir.

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından Kurul oluşturulmuştur. Kurulumuzca yasada belirtilen iki aylık süre içerisinde TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmek ve Birlik üyelerinin de bu toplantıya en geniş şekilde katılımını sağlamak için duyuru ve katılım formları hazırlanarak 27.12.2017 tarihinde Birlik web sayfasında yayınlamıştır. Ayrıca PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak adreslere gönderilmeye başlanmıştır.

5362 sayılı Kanunu’nun “Genel Kurul Toplantısına Katılacaklar Listesi” başlıklı 46.maddesine göre genel kurul toplantısına katılacak genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, T.C kimlik numarası, işletme belge numarası ile Bakanlık e-veri tabanından alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula katılır. 49.maddede ise seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-veri tabanından hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının, gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte 3 nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.

Kurulumuzca tüm bu süreçler göz önünde tutularak 23. Olağan Genel Kurul takvimi yasaya uygun olarak oluşturulmuştur. Her ne kadar Birlik üyelerine katılım formları iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş ise de postada geçecek sürenin üyenin aleyhine olmaması için;

  • WEB SAYFASINDA BULUNAN DUYURUNUN EKİNDEKİ KATILIM FORMUNUN ISLAK İMZALI VE KAŞELİ ASLININ 24.01.2018 TARİHİNE KADAR KURULUMUZA ULAŞTIRILMAK ÜZERE TÜRSAB BİRLİK MERKEZİ ACENTALAR SİCİL DEPARTMANINA ULAŞTIRILMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

 

E.NEDİM ÖZTÜRK    M.TALHA ÇAMAŞ    MUSTAFA KUTLUOĞLU

 

 

  • Kurul Duyurusu