30 Kasım 2015

Mahkemeye Başvuruları Sonucunda Bilirkişi Kurulu, Genel Kurul Salonunun Yeterli Olduğuna Karar Verdi.

Sayın üyeler,

TÜRSAB Yeniden Platformu’nun İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 2015/151 D. İş sayılı dosyası ile 16.11.2015 tarihinde yaptığı müracaatında; 05-06.12.2015 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, RUMELİ SALONUNDA yapılacak 22. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak üyelerin sayısı dikkate alınarak fiziki yeterliliğinin bilirkişi marifetiyle tespitini istemiştir.

Ekte örneği sunulan bilirkişi kurulu raporunda görüleceği üzere genel kurula tahsis edilen alanın katılım gerçekleştirecek üyeleri karşılayacak nitelik ve yeterlilikte olduğu tespit edilmiştir. (Ek: 1)

Birliğimizin 5/6.12.2015 tarihinde yapılacak 22. Olağan Genel Kurul Toplantısının İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, RUMELİ SALONUNDA yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

Ek 1:  İstanbul 12. Sulh Hukuk Mah. 2015/151 D. İş sayılı Tespit Raporu

 

 

 

 

 

İçerik ile ilgili dosyalar