29 Aralık 2017

Önemli Duyuru /Türkiye Bankalar Birliğince Düzenlenen Mesleki Tanzim Kararı Hava Taşımacılığı ve Seyahat Acentaları Sektörleri Alt İşyerleri için 01.01.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Değerli üyeler,

Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliğince düzenlenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca da uygun görüş verilerek yayınlanan POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanım Hallerinin (fiktif işlem) Belirlenmesi Hakkındaki Mesleki Tanzim Kararı’nın yürürlük tarihi, sigortacılık, hava taşımacılığı (MCG 4 havayolları dahilindeki tüm MCC’ler)  ve Seyahat Acentaları ( 4722 MC Kodu) sektörleri alt işyerleri için uygulanması 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer, şeklinde ertelenmişti.

Yürürlük tarihinden önce Birliğimizce  Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’na yazı yazılarak; özellikle sektörümüz yönünden POS cihazları,banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlem veya fiktif işlem olarak adlandırılan işlemlerin uygulamasının olamayacağı açıklanmıştır.

Ayrıca, 462 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile havayolu ile yurtiçi veya yurtdışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflere e-bilet düzenlemeleri, e-biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esasları oluşturma imkanı getirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ  hükümleri doğrultusunda acentalar tarafından düzenlenen ve e-bilet muhteviyatını da içeren fatura sayılan bu belgede yer alan bilgiler, esas olarak Mesleki Tanzim Kararı ile getirilmek istenen fiktif ve dolandırıcılık veya suistimale konu işlemlerin önlenmesine yöneliktir.  462 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen düzenlemeler yürürlükte ve uygulanmakta olduğundan, seyahat acentaları sektörleri alt işyerlerinin  Mesleki Tanzim Kararı’ndan muaf tutulması, eğer bu mümkün olmayacak ise bu durumda  seyahat acentaları sektörleri alt işyerleri yönünden Mesleki Tanzim Kararı’nın V. Maddesinin yürürlük tarihinin ERTELENMESİ  talep edilmiştir.

Birliğimize 29.12.2017 tarihi itibariyle yazılı olarak muafiyet veya ertelemeye ilişkin bildirim yapılmamıştır. Bu nedenle 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek uygulamanın üyelere duyurulması gerekmiştir. İlerleyen günlerde yürürlük tarihinin ertelenmesi yönünde bir bilgiye ulaşılması halinde üyeler ile paylaşılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Önemli Duyuru /Türkiye Bankalar Birliğince Düzenlenen Mesleki Tanzim Kararı Hava Taşımacılığı ve Seyahat Acentaları Sektörleri Alt İşyerleri için 01.01.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek