4 Kasım 2015

Önemli Duyuru/Sağlık Turizmi İle İlgilenen Seyahat Acentalarından Bilgi Talebi

Sayın ÜYEMİZ, 

Malumlarınız olduğu üzere, son yıllarda ülkemizde sağlık turizmi alanında ciddi çalışmalar yapılmakta olup bu alan alternatif bir turizm çeşidi olarak oldukça önem kazanmaya ve bu alanda faaliyette bulunacak kuruluşlar devlet teşvikleri ile desteklenmeye başlamıştır. 

Birliğimiz üyesi seyahat acentalarının sağlık turizmi alanındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ekte yer alan 28.07.2015 tarih ve 28961 sayılı yazımız ile başvuruda bulunularak, sağlık turizmi ile ilgilenen seyahat acentalarına vergi muafiyeti veya %50 vergi indirimi uygulanması Birliğimizce talep edilmiştir. (EK-1) 

Anılan yazımıza istinaden T.C. Maliye Bakanlığı’nca, sağlık turizmi konusunda faaliyette bulunan seyahat acentası sayısı ve her bir acentanın bu alanda elde ettiği yıllık gelirinin ne olduğu hususlarında açıklayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı’na sayısal veri sunulabilmesi ve talebimizin ilgili Bakanlıkça değerlendirmeye alınabilmesi açısından; 

  • Türkiye genelinde sağlık turizmi konusunda faaliyette bulunan kaç acenta bulunduğunun tespitinin yapılabilmesi amacıyla sağlık turizmi yapan acentaların tarafımıza bilgi vermesini, 
  • Bu alanda faaliyette bulunan her bir acentanın sağlık turizmi ile ilgili olarak yıllık elde ettiği gelirinin ne olduğunu gösterir gelir bilançosunu veya Maliye Bakanlığı’na iletilmek üzere Vergi Dairesi ve vergi kimlik numarasının iletmesini rica ederiz. 

T.C. Maliye Bakanlığı’na iletilecek olan söz konusu bilgiler, gizlilik ilkesi gereği başkaca 3. kişiler ile paylaşılmayacak olup, Sağlık turizmi yapan seyahat acentalarınca, yukarıda anılan bilgilerin TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi’nin cigdem.saygili@tursab.org.tr mail adresine “13 Kasım 2015 Cuma gününe kadar” gönderilmesi hususunu önemle rica ederiz.

Saygılarımızla 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

Ek-1: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulan 28.07.2015 tarih ve 28961 sayılı yazımız

İçerik ile ilgili dosyalar