8 Ağustos 2018

Pamukkale Yöre Temsil Kurulu Seçimi

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞMİŞTİR, EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR

 

Sayın Üyemiz,

Malumunuz olduğu üzere; 03 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca ve TÜRSAB Yönetim Kurulu'nun 03.07.2018 tarihli ve 15 sayılı Olağan Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşecek olan seçim gündemli PAMUKKALE YÖRE TEMSİL KURULU toplantısı 26.07.2018 Perşembe günü saat 10:00 ile 14:00 arasında North Point Hotel Denizli Fevzi Çakmak Bulvarı No:129, Denizli adresinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu seçim sonucuna ilişkin itiraz dilekçesi 03.08.2018 tarihinde Birliğimize tebliğ edilmiş işbu itiraz hakkında TÜRSAB Yönetim Kurulu, seçimin yenilenmesine dair 07.08.2018 tarihinde karar vermiştir. Buna göre seçimin 13.08.2018 Pazartesi günü saat 10.00 ile 14.00 arasında North Point Hotel Denizli Fevzi Çakmak Bulvarı No: 129, Denizli adresinde yenileneceği üyelerimize duyurulur.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesi uyarınca Yöre Temsil Kurulu’nda Seyahat Acentaları, sahip veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.

İşbu duyurumuz ekinde, seçime katılacak seyahat acentalarını içerir hazirun listesi bulunmakta olup, seçim gününden önce tetkik edilmesi önemle rica olunur.

Birliğimiz kayıtlarında mevcut olmayan temsile yetkili kişilerin, temsil yetkilerini belgeleyen imza sirküleri ile Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Gazetesini seçim günü yanlarında bulundurmaları ve temsil yetkisi bulunan bu kişilerin resimli resmi kimliğini ibraz etmeleri zorunludur.

Yine söz konusu yönetmeliğin 14. Maddesi çerçevesinde yapılacak Yöre Temsil Kurulu seçimlerinde; “Birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı oy hakkı bulunduğu” hususu düzenlenmiştir. Ayrıca Yöre Temsil Kurulunda oy kullanacak kişinin bizzat katılması gerekmekle birlikte, vekalet kabul edilmeyecektir. Gerçekleştirilecek olan seçimlerde şubelerin temsil hakkı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında Divan Başkanı tarafından gündemin tamamlanması halinde toplantı saati beklenmeksizin seçimlere geçileceğini ve hazirunun oy kullanması ile toplantının sonuçlanacağını Siz Değerli üyelerimizin bilgilerine iletiriz.

Bu çerçevede; seçim gündemli Yöre Temsil Kurulu toplantısına katılmanızı önemle rica ederiz.

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ekler:   1) Gündem

            2) Seçime katılacak Seyahat Acentalarını gösterir liste

            3) Oy pusulası örneği

  • Pamukkale Yöre Temsil Kurulu Seçimi

İçerik ile ilgili dosyalar