8 Ocak 2018

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Yılı Kongre ve İnsentiv Fuarları

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Kongre ve insentiv sektörüne yönelik ihtisas fuarları olan IMEX Frankfurt, IMEX Amerika ve IBTM Barselona fuarlarına katılacak işletmelerin belirlenmesi ve stantlarda yer verilmesi işleminin ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerin sorumluluğunda Antalya, İzmir ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) tarafından yapılması T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 94097538-401.03-E.224097 sayı ve 27.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen 3 fuara katılmak isteyen acentaların ICVB’ye yazılı olarak başvurmaları ve her fuar için ayrı olarak belirlenen katkı bedellerini ekli tabloda belirtilen ilgili ICVB hesabına yatırmaları bildirilmiştir.

Bahse konu fuarlarla ilgilenen acentalarımızın detaylı bilgi için aşağıdaki irtibat kişisi ile iletişime geçmesi rica olunur.

ICVB Fuarlar Koordinatörü

Ayla BİLGİÇ

e-posta:ayla@icvb.org

tel:(0212) 522 55 55

 

Ek: 2018 yılı kongre ve insentiv fuarları katkı bedeli tablosu

  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Yılı Kongre ve İnsentiv Fuarları
  • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Yılı Kongre ve İnsentiv Fuarları