7 Ağustos 2018

Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru

2016-2018 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığına sunulan 52 adet başvurudan bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan içerik değerlendirmesi sonucu 197.700 E’luk bütçeyle 12 adet başvuru arasına girerek Erasmus+ Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Programı çerçevesinde kabul edilen “TOURBAN-Tourism Urban & Social Tapestry-Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills” başlıklı projenin koordinatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi (Turizm Fakültesi) olup, proje ortakları Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, Stichting PRIME (Hollanda), INCD Turism (Romanya), ve InEuropa (İtalya)’dan oluşmaktadır. 

Projenin amacı, ulusal ve uluslararası platformda turizm alanında faaliyet gösteren, bilim merkezi, yerel otoriteler ve eğitim kurumları ile sektörel işbirliğine gidilerek yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve Konya’nın turizm potansiyelinin artırılmasıdır. Proje; eğitim, bilim ve turizm bilgi üçgeni çerçevesinde bilimsel kaynakların ve teknolojik hizmetlerin yenilikçi turistik ürünlere dönüştürülmesine yönelik yeni eğitim modellerinin ve iş modellerinin oluşturulmasıyla ilgili fikri çıktılardan oluşmaktadır. Turizm temalı TOURBAN projesi, farklı ülkelerden üniversite, yerel otorite, bilim merkezi, turizm araştırma enstitüsü, özel sivil toplum kuruluşu ve STK'ları bir araya getirmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

  • Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru
  • Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru
  • Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru
  • Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru
  • Tourboost Proje Ortağımız Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tourban Projesi Hakkında Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar