28 Temmuz 2016

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

Bilindiği üzere, turizm sektörünün lokomotifi konumunda bulunan Seyahat Acentalarının yurtdışından getirdikleri döviz kapsamında ihracatçı sayılabilmeleri hususundaki girişimlerimiz uzun bir zamandır sürdürülmektedir.

Bu çerçevede; TİM/Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 12.07.2016 tarihinde alınan ve ekleri ile birlikte ilişikte sunulan yazıdan da anlaşılacağı üzere, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Dolayısıyla, seyahat acentalarının ülkeye sağladıkları döviz girdisinin, ekonomide ne derece önemli bir noktada bulunduğu vurgusunu temin edecek olan bu araştırmanın, son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu araştırma müracaatlarının; TİM’in ekli yazısında da bildirilmiş olduğu üzere, 15.08.2016 tarihine kadar TİM Genel Sekterliği ’ne ıslak imzalı kayıt formu, taahhütname ve firma imza sirküleri ile yapılması gerekmektedir.

Konunun önem ve aciliyetine binaen gereği için siz değerli üyelerimize duyurulur.  

  • Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

İçerik ile ilgili dosyalar