27 Ekim 2016

Üniversitelerde İşletme Belgesiz Faaliyetlerin Önlenmesi İçin YÖK’e Yazdığımız Yazı ve Cevabı Hakkında Önemli Duyuru

Değerli üyelerimiz,

Üniversiteler ve meslek yüksekokulları bünyesinde üniversite öğrencilerince gerçekleştirilen işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanarak gezi organizasyonlarının TÜRSAB üyesi acentalar ile yapılması konusunda tüm üniversite ve meslek yüksekokullarına duyuru yapılması hususunda Birliğimizce YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’na ( YÖK) 23.09.2016 tarih ve TR/ÇG/DG/34292 sayılı yazımız yazılmıştır.( Ek-1: 23.09.2016 tarih ve TR/ÇG/DG/34292 sayılı yazımız )

Anılan yazımıza istinaden YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI(YÖK) tarafından, Türkiye genelindeki tüm Üniversiteler ve Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben TÜRSAB’ın 23.09.2016 tarih ve TR/ÇG/DG/34292 sayılı yazısı da eklenmek suretiyle 04.10.2016 tarih ve 61297 sayılı yazı yazılmış ve gereği talep edilmiştir.( EK-2: YÖK’ün 04.10.2016 tarih ve 61297 sayılı yazı)

YÖK’ün işbu yazısı tüm üniversiteleri ve meslek yüksekokullarını bağlayıcı olup Birliğimizce YÖK’e yazılan yazımız ile YÖK tarafından yazılan yazı ilgi tutulmak suretiyle T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nce verilen 14.10.2016 tarih ve 450 sayılı cevapta, konunun önemi gözönüne alınarak tüm öğrenci ve personeline gerekli duyurunun yapıldığı belirtilmektedir. ( EK-3: T.C. Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü’nce verilen 14.10.2016 tarih ve 450 sayılı cevap )

Malumunuz olduğu üzere; Birliğimizce, işletme belgesi sahibi olmaksızın seyahat acentalığı faaliyeti yapmak suretiyle 1618 sayılı yasaya aykırı hareket eden ilgililer hakkında, re’sen veya ihbarların değerlendirilmesi suretiyle denetimler yapılması ve kabahat işlediği tespit edilen kişilerin idari yaptırımlara tabi tutulması sağlanmaktadır.

Ayrıca gerek fiziki gerekse internet üzerinden yürütülen bu faaliyetler aynı zamanda, Birliğimiz üyesi seyahat acentaları aleyhine Türk Ticaret Kanunu (TTK)’ nun 55.maddesine göre haksız rekabet suçunu oluşturduğundan, aynı Kanunun 62.maddesi uyarınca ilgililerin cezalandırılmaları yönünde Birliğimizce suç duyurularında bulunulmakta ve açılan kamu davaları birebir takip edilerek olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

  • Üniversitelerde İşletme Belgesiz Faaliyetlerin Önlenmesi İçin YÖK’e Yazdığımız Yazı ve Cevabı Hakkında Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar