11 Mayıs 2018

Yurtdışında Yerleşik Seçmenlerin Gümrük Kapılarında Oy Kullanması İle İlgili Duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili oy kullanılacak gümrük kapıları ile yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin hangi gümrük kapılarında ve hangi süreyle oy kullanılacağına ilişkin esaslara dair 327, 330, 333 ve 334 sayılı kararları 30 Nisan 2018 Tarihli ve 30407 Sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı her seçmen oy verme hakkına sahiptir. Gümrük kapılarında ve dolayısıyla havalimanlarında sadece Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilir.

Yurt Dışı  Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman  gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe gününden 24 Haziran Pazar gününe kadar günün 24 saati oy  kullanabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanılabilir. Bu belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa temsilcilikçe veya nüfus müdürlüklerince verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğinin ibrazı gereklidir. Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmen oy kullanamaz.

Yüksek Seçim Kurulu’nın yayımlamış olduğu kararların tam içeriğine ekten ulaşılabilecektir.

  • Yurtdışında Yerleşik Seçmenlerin Gümrük Kapılarında Oy Kullanması İle İlgili Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar