21 Kasım 2016

20. Tüketici Konseyi’nin TÜRSAB Tatil Meleği İle İlgili Kararı Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz ,

Belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin ve dolayısıyla Üyelerimiz aleyhine haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Birliğimiz tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan TÜRSAB TATİL MELEĞİ PROJESİ’ nin önemi Tüketici Konseyi tarafından da kabul edilerek; 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2016 tarih ve 46831714-050.05.04 sayılı yazısı ile  

26 Mayıs 2016 tarihinde toplanan 20. Tüketici Konseyi’nde;

            “ 1- Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi almadan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’a üye olmadan, seyahat acentalığı yapanların engellenmesi ve tüketicilerin mağdur olmamasının sağlanması, özellikle İnternet ortamında yapılan satışlarda tüketicinin TÜRSAB TATİL MELEĞİ sayfasından arama yapması ve dolayısıyla bu konulara dikkat edilerek turizm ile ilgili alışverişlerini yapmaları için Tüketicinin Bilinçlendirilmesi çalışmasının yapılması

hususunda karar alındığı hususu Birliğimize bildirilmiştir. ( Ek-1)

Söz konusu Konsey kararı doğrultusunda tüm üyelerimizin TÜRSAB Tatil Meleği uygulamasına geçmesi ve bunun için gerekli işlemleri başlatması hususu bilgilerinize  duyurulur .

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.11.2016 tarih ve 46831714-050.05.04 sayılı yazısı

  • 20. Tüketici Konseyi’nin TÜRSAB Tatil Meleği İle İlgili Kararı Hakkında Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar