26 Aralık 2015

Havayolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığında Elektronik Biletin Düzenlenmesi ve Buna İlişkin Usul ve Esasları Açıklayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) 25 Aralık 2015 Tarih ve 29573 Sayı ile Resmi Gazetede Yayınlandı

Değerli üyeler,

Yayınlanan Tebliğe göre  e-Bilet uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığınca kendilerine izin verilmesi gerekmektedir.

Tebliğin, seyahat acentalarını ilgilendiren hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

1.      Elektronik Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi ve Düzenlenecek e-Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması başlıklı 9.maddesi;

 2.bendinde  ACENTELER ARACILIĞIYLA YAPILAN SATIŞLARA ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre;

e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir.

Acente tarafından düzenlenen ve e-Bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından; üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır.

3.bendinde  BİLET BEDELİNİN GİDER KAYDEDİLMESİNE ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

            Hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletler, Başkanlıkça kendilerine izin 

            verilen iletim şekline uygun olarak muhatapları tarafından muhafaza ve ibraz

            edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge ( Bu

            Tebliğin 13 üncü maddesinde (e) bendinde belirtilen durumlar hariç) olarak

            kabul edilecektir. 

            Muhatabı tarafından gider gösterilecek veya indirime konu edilecek e-

            Biletlerin yasal saklama süresince bu Tebliğin 7 nci maddesinde açıklanan

            teslim şekline uygun olarak muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Elektronik iletim izni alan hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletin kağıt

            çıktısı da e-FATURA uygulamasına dahil olmayanlar tarafından elektronik

            ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre

            tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir. Bu durumda  söz konusu e-Bilet

            çıktısının ayrıca imzalanmasına kaşe/damga tatbik edilmesine gerek

            bulunmamaktadır.

Sayın üyelerimiz aşağıdaki linkten Resmi Gazetede yayınlanan hali ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşabilecektir.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)

 

  • Havayolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığında Elektronik Biletin Düzenlenmesi ve Buna İlişkin Usul ve Esasları Açıklayan  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) 25 Aralık 2015  Tarih ve 29573 Sayı ile Resmi Gazetede Yayınlandı

İçerik ile ilgili dosyalar