10 Ocak 2018

Önemli Duyuru/ Türkiye Bankalar Birliğince Düzenlenen Mesleki Tanzim Kararı Hava Taşımacılığı ve Seyahat Acentaları Sektörleri Alt İşyerleri İçin 01.04.2018 Tarihine Kadar Son Kez Uzatıldı

Değerli üyeler,

Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliğince düzenlenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca da uygun görüş verilerek yayınlanan POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanım Hallerinin (fiktif işlem) Belirlenmesi Hakkındaki Mesleki Tanzim Kararı’nın 01.01.2018 olan yürürlük tarihinin, sigortacılık, hava taşımacılığı (MCG 4 havayolları dahilindeki tüm MCC’ler)  ve Seyahat Acentaları ( 4722 MC Kodu) sektörleri alt işyerleri için  01.04.2018 tarihine kadar son kez uzatılmıştır.

Birliğimizce T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Daire Başkanlığı’na yapılan müracaatla  seyahat acentaları sektörleri alt işyerleri yönünden Mesleki Tanzim Kararı’ndan muaf tutulmamız veya V. Maddesinin yürürlük tarihinin ERTELENMESİ talep edilmiştir.

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  28.12.2017 tarih ve 7657 sayılı Kurul Kararı ile Türkiye Bankalar Birliği/Türkiye Katılım Bankaları Birliği POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi kartlarının Amaç Dışı Kullanım Hallerinin Belirlenmesi Hakkında Mesleki tanzim Kararlarının V numaralı maddesinin;

  • …..İşbu mesleki tanzim kararı; bu madde hükmünde konu edilen alt işyeri açısından 01.01.2016 tarihinden itibaren; sigortacılık, hava taşımacılığı ve seyahat acentaları sektörleri için bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında çalışan üye işyerleri açısından ise 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülmesine karar verilmiştir.

 

Söz konusu Kurul Kararında, sanal POS işlemlerinde alt bayilerin bilgilerinin bankalara gönderilmesi ve mail order işlemleri için bilgilerin bankalara iletildiği alt yapının oluşturulmasını teminen çalışmaların tamamlanabilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu hususu dikkate alınarak söz konusu sürenin son defa ertelenmesi uygun görülmüştür.

Mesleki Tanzim Kararı uyarınca alt bayilere ilişkin olarak; “Bir üye tarafından kendisine tahsis edilmiş bulunan fiziki POS cihazını ve/veya sanal POS’un kullanıcı adı ve şifresini, bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye istinaden işyerlerine kullandıran üye işyerleri, bu işyerlerinin tanınması amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri ilgili üyeye bildirir.”

Üye, bayi-alt bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında POS cihazını kullanan işyerleri açısından Mesleki Tanzim Kararı dolayısıyla   BANKALARLA HER BİR ALT BAYİNİN AYRI SÖZLEŞME DÜZENLEMESİNİ GEREKTİREN HERHANGİ BİR ZORUNLULUK YOKTUR.

Üye işyerleri için alınan ve işyerlerini münferit olarak tanımlamaya yarayan BKM genel işyeri numarası” adı verilen referansı (Bankalararası Kart Merkezi A.Ş tarafından üretilen “BKM Unique ID” temin eder ve tüm işlemlerde ilgili işyerini tanımlayan bu referansın kullanılmasını sağlar…”

düzenlemesi doğrultusunda; Kurul kararına uygun olarak ilgili acentaların biletini sattıkları havayolu ile temasa geçerek Mesleki Tanzim Kararı düzenlemelerini son kez verilen süre göz önünde tutularak en geç 01.04.2018 tarihine kadar uyarlamalarını bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Önemli Duyuru/ Türkiye Bankalar Birliğince Düzenlenen Mesleki Tanzim Kararı  Hava Taşımacılığı ve Seyahat Acentaları Sektörleri Alt İşyerleri İçin  01.04.2018 Tarihine  Kadar Son Kez Uzatıldı