31 Aralık 2015

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı

Değerli Üyelerimiz;

Malumunuz olduğu üzere; 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında çıkarılan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”, 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup “ Yürürlük” başlıklı 34. Maddesi;

“Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”hükmünü amir idi.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri ile, bu hükümlere uyulmamasının sonucunda ciddi miktarlarda idari para cezalarına maruz kalınabileceğine ilişkin duyurumuz daha önce tarafınıza duyurulmuş olup http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/hukukyonetmelik/ticari-reklam-ve-haksiz-ticari-uygulamalar-yonetmeligine-iliskin-duyuru_12058.html linkinden söz konusu duyurumuza ulaşabilirsiniz.

Anılan Yönetmelik hükümleri yürürlükte olmakla birlikte, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup, Yönetmeliğin 34. Maddesi’nin 1. Fıkrasında yer alan“ Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra” ibaresi “ 31.12.2016 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’nin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan;

“Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla yer verilebilir.”hükmünün 31.12.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı

İçerik ile ilgili dosyalar