31 Mart 2016

TUREB’in, Sertifika Programı Seçme Sınavlarının İleri Tarihe Ertelenmesine İlişkin Hukuka Aykırı aldığı kararın iptali için TÜRSAB tarafından açılan dava BİRLİK LEHİNE KAZANILDI.

Turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, Birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’ın ortak önerileri ve 19.02.2015 tarih ve 33403 sayılı  Bakanlığın makam onayı ile rehber ihtiyacının karşılanması için  Trabzon, Şanlıurfa Gaziantep ve Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odaları’nın yetki çevresinde yer alan iller için Trabzon ve Şanlıurfa illerinde, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için açılması planlanan Bölgesel Sertifika Programı seçme sınavlarının yapılması belirlenmiş olmasına rağmen;  Turist Rehberleri Birliği (TUREB)in,  Bakanlık oluru almaksızın, hukuki ve geçerli bir sebep bulunmaksızın sertifika programını  ileri bir tarihe ertelemesine ilişkin  12.03.2015 tarih ve 2015/03/273 sayılı işlemin İPTALİ için  Birliğimiz tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesi’ nin 2015/2124 E. sayılı dosyası ile açılan  davada16.03.2016 tarihinde TÜRSAB lehine DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir.

31.03.2016 tarihinde Birliğimize tebliğ edilen mahkeme kararıekte üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/2124 E.- 2016/706 K. sayılı, 16.03.2016 tarihli kararı.

 

  • TUREB’in, Sertifika Programı Seçme Sınavlarının İleri Tarihe Ertelenmesine İlişkin Hukuka Aykırı aldığı kararın iptali için TÜRSAB tarafından açılan dava BİRLİK LEHİNE KAZANILDI.

İçerik ile ilgili dosyalar