13 Mayıs 2016

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D2 ve B2 Yetki Belgeleri ile yapılan Turizm Taşımacılığına ilişkin 2016/KDGM-13/YOLCU GENELGESİ yayımlandı.”

Değerli üyelerimiz;

Birliğimiz tarafından, Seyahat Acentalarımızın havalimanlarından BİRDEN FAZLA konaklama ve turizm noktalarına ve bu farklı noktalardan havalimanlarına, BİRDEN FAZLA yolcu grubu ile gerçekleştirdikleri transfer faaliyetlerinin, iştigal konularının özünü oluşturduğu ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile teminat altına alındığı hususları gerek resmi yazışmalar yoluyla, gerekse gerçekleşen ikili görüşmelerde sözlü olarak sık sık Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili kamu idareleri nezdinde dile getirilmişti.

Bu doğrultuda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 11.05.2016 tarih ve 35743 sayılı 2016/KDGM-13/YOLCU GENELGESİ yayımlanmıştır. (EK-1)

15 Kasım 2016 tarihine kadar uygulanmak üzere, söz konusu genelgeye göre;

İstanbul, Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir illerinde uygulanmak üzere, D2 ve B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla konaklama yapılan tesisten veya tesise yapılan taşımalarda, birden fazla grubun aynı taşıtla taşınması ve grupların farklı noktalara indirilmesi/bindirilmesi ile şehir içi ve komşu illere yapılan günü birlik tur organizasyonlarında, zorunlu ise denetimlerin seyahatin başlangıç veya bitişinde yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek 1: Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’nın 11.05.2016 Tarih Ve 35743 Sayılı 2016/Kdgm-13/Yolcu Genelgesi

 

  • "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D2 ve B2 Yetki Belgeleri ile yapılan Turizm Taşımacılığına ilişkin 2016/KDGM-13/YOLCU GENELGESİ yayımlandı.”

İçerik ile ilgili dosyalar