5 Nisan 2016

Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ’e İlişkin Duyuru

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 11/1/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı “Ülkemize Turist Getiren  ( A ) grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”a dayanılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  05.04.2016 tarihli  29675 sayılı Resmi Gazetede “ Ülkemize Turist Getiren  ( A ) grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Söz konusu Tebliğ kapsamında ki destekten EN AZ 100 YOLCUSU BULUNAN BİR UÇAK İLE ;

a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),

b) İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter),

c) İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.

 • İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.
 • Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.
 • Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

 

Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı :

 • 1/4/2016 saat 00.00 (dahil) - 31/5/2016 saat 23.59 (dahil) arasında yerel iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.
 • Tarifesiz ortak uçuş olması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların, seyahat acentaları tarafından getirilen toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
 • Tarifeli bir uçakta bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması halinde her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentalarının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
 • Yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

 

Başvuru süresi :  Seyahat acentaları,

 • 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 1/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar,
 • 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin ise en geç 31/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar ile konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ekte yer alan Tebliği bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Eki: Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ

 • Ülkemize Turist Getiren ( A ) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ’e İlişkin Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar