21 Ekim 2016

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazetede Yayımlandığına İlişkin Önemli Duyuru

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9151 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı Birliğimiz tarafından duyurulmuştu. 

Bu kere ilgili Bakanlar Kurulu Kararı dayanak alınarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Resmi Gazetede duyuru ekinde link olarak sunulmaktadır.

Üye acentalarımıza bu Tebliğ hükümlerinin esas alınması hususu duyurulur.

Saygılarımla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Başaran ULUSOY

Başkan

EK: 21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Tebliğ

  • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına  Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazetede Yayımlandığına İlişkin  Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar