28 Mayıs 2015

Gayrimenkul Satışı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; Mülkiyeti T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21,22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile 16-17/06/2015 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacak olup, söz konusu gayrimenkullerin satış ilan metni  www.sgk.gov.tr web sayfasında ilan edilmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur. 

Ek: Gayrimenkul Satışı

İçerik ile ilgili dosyalar