13 Aralık 2017

MYK Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi ve TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası

Sayın Üyelerimiz;

Birliğimizce faaliyetleri yürütülen “TÜRSAB Sınav ve Belgelendirme Merkezi” yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)‘nca Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak Akredite, Mesleki yeterlilik Kurumu (MYK)’nca da Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi ile yetkilendirilmiştir. Söz konusu belgeler ekte sunulmuştur.

•             MYK Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi

•             TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası

•             TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası Eki

  • MYK Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi ve TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası

İçerik ile ilgili dosyalar