Kayseri Çalıştayı: Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu İçin İlgi Gruplarının Eğitimi ve Kılavuz Oluşturma

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından; Kayseri  İlinin doğa turizmi / ekoturizm alanlarının belirlenmesi, envanterinin yapılması, bu alanların akılcı kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, 6 - 8 Kasım 2012 tarihleri arasında  bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen TÜRSAB Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm Komitesi Başkanı Erhan Saraloğlu iştirak etmiştir.