a47710df-84d9-4572-9fa6-e847f4e507ac"Koronavirüs Yeni Tedbirler" Hakkında Duyururgb(220, 133, 072)koronavirus-yeni-tedbirler-hakkinda-duyurutruekoronavirus-yeni-tedbirler-hakkinda-duyuru2020-11-18T12:20:422020-11-18T12:20:42falseT.C. İçişleri Bakanlığı’nın, sokağa çıkma yasakları hakkındaki 18.11.2020 tarihli 19161 sayılı “Koronavirüs Yeni Tedbirler” konulu, duyurumuz ekinde bulunan genelgesi ile; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir./Images/Content/a47710df-84d9-4572-9fa6-e847f4e507ac-thumb.png<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Değerli &Uuml;yelerimiz; </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. İ&ccedil;işleri Bakanlığı&rsquo;nın, sokağa &ccedil;ıkma yasakları hakkındaki 18.11.2020 tarihli 19161 sayılı &ldquo;Koronavir&uuml;s Yeni Tedbirler&rdquo; konulu, duyurumuz ekinde bulunan genelgesi ile; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma g&uuml;n&uuml; saat 20:00&rsquo;den itibaren ge&ccedil;erli olacak şekilde sokağa &ccedil;ıkma kısıtlamaları getirilmiştir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu genelge metninin 5&rsquo;inci maddesinin 1&rsquo;inci fıkrasının (e) bendinde, oteller ve konaklama yerleri sayılmış ve bu işletmelerin a&ccedil;ık olacağı belirtilmiştir. Yine aynı genelgenin 5&rsquo;inci maddesinin 2&rsquo;nci fıkrasının (u) bendinde; Şehirlerarası toplu ulaşım ara&ccedil;larında (u&ccedil;ak, otob&uuml;s, tren, gemi vb.) g&ouml;revli olanlar ile bu toplu ulaşım ara&ccedil;larıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenlerin sokağa &ccedil;ıkma yasağına tabi olmayacağı ifade edilmektedir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Yukarıda belirtmiş olduğumuz d&uuml;zenlemeler kapsamında, seyahat acentaları tarafından rezervasyonu yapılmış tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanacak t&uuml;keticilerin anılı genelgede d&uuml;zenlenen istisnalar kapsamına girmekte olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.&nbsp; </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u>Ancak sokağa &ccedil;ıkma yasağının uygulanacağı g&uuml;nlerde, emniyet g&uuml;&ccedil;lerince yapılacak denetimlerde yaşanması olası sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu husus hakkında, 18.11.2020 tarih ve 937 sayılı yazımız ile de İ&ccedil;işleri Bakanlığı&rsquo;na yazılı g&ouml;r&uuml;ş sorulmuş olup, yazı cevabının tarafımıza ulaşmasını m&uuml;teakip siz değerli &uuml;yelerimizle ayrıca paylaşılacaktır. </u></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/cfab1150-b651-4a42-ac35-73a8a7e423a0.pdf"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. İ&ccedil;işleri Bakanlığı tarafından iletilen yazı i&ccedil;in tıklayın.</span></span></a></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(T&Uuml;RSAB)</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b0727ab8-42df-4f69-9bd1-47ff81ddf2a3.jpeg"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b0727ab8-42df-4f69-9bd1-47ff81ddf2a3.jpeg" style="width:50%" /></a></p> truefalseApproved2020-11-18T14:11:42.522020-11-18T17:06:11.191811Kasım20201811Kasım2020087556b3-7aad-46bf-9003-8d4635980d29B2 veya D2 Belgeleri Araçlara Güzergah İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında UKOME Kararırgb(220, 052, 058)b2-veya-d2-belgeleri-araclara-guzergah-izin-belgesi-duzenlenmesi-hakkinda-ukome-karari-1trueb2-veya-d2-belgeleri-araclara-guzergah-izin-belgesi-duzenlenmesi-hakkinda-ukome-karari-12020-08-29T14:31:572020-08-29T14:31:57falseAnkara UKOME tarafından 14.08.2020 tarihinde verilen karar uyarınca seyahat acentalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tur ve transfer faaliyetlerinde araçlarının güzergah belgesi alması ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiş olup, buna göre seyahat acentaları sahip oldukları D2, B2 yetki belgeleri ve TÜRSAB QR kodlu levhalarını ibraz etmeleri ile adlarına güzergah izin belgesi düzenlenecektir./Images/Content/087556b3-7aad-46bf-9003-8d4635980d29-thumb.png<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ankara UKOME tarafından <strong>14.08.2020</strong> tarihinde verilen karar uyarınca seyahat acentalarının Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi sınırları i&ccedil;erisinde tur ve transfer faaliyetlerinde ara&ccedil;larının g&uuml;zergah belgesi alması ile ilgili hususlar yeniden d&uuml;zenlenmiş olup, buna g&ouml;re seyahat acentaları sahip oldukları D2, B2 yetki belgeleri ve T&Uuml;RSAB QR kodlu levhalarını ibraz etmeleri ile adlarına g&uuml;zergah izin belgesi d&uuml;zenlenecektir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu belgeye uygulanacak &uuml;cretlendirme Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenecek olup, durum Birliğimizce takip edilmektedir. Ancak UKOME Kararı uyarınca; 2 ay s&uuml;reliğine Ge&ccedil;ici G&uuml;zergah İzin Belgesi ile &uuml;cret tahakkuku olmaksızın seyahat acentalarının ara&ccedil;ları tur ve transfer faaliyetlerinde UKOME kararında belirtilen koşullarda &ccedil;alışacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya</strong> ve <strong>Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yemiz Ceren Anadol</strong>&#39;un <strong>Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş</strong>&#39;ı ziyaretinde de ilgili konular detaylıca g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lm&uuml;ş olup; yaşanan sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde emeği ge&ccedil;enlere teşekk&uuml;r eder, kararın Ankara turizmi i&ccedil;in hayırlı olmasını dileriz.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/d5db1c4b-f3f1-45c9-90a9-6944201ad4e1.pdf"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">UKOME Kararı i&ccedil;in tıklayın</span></span></a></p> truefalseApproved2020-08-29T14:33:32.1732020-08-29T14:34:38.8432908Ağustos20202908Ağustos20201e183eed-33ed-4d00-a345-91ba767e0874Tüketici Talepleri için Adil ve Makul Çözümlertuketici-talepleri-icin-adil-ve-makul-cozumlertruetuketici-talepleri-icin-adil-ve-makul-cozumler2020-04-16T15:19:552020-04-16T15:19:55falseYönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen pandemi sürecinde seyahat acentalarımız açısından olumsuz uygulamalara yol açan tüketici ilişkileri mevzuatı ile ilgili acilen düzenlenmesi gereken hususları anlattı./Images/Content/1e183eed-33ed-4d00-a345-91ba767e0874-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, t&uuml;m d&uuml;nya gibi &uuml;lkemizi de olumsuz etkileyen pandemi s&uuml;recinde seyahat acentalarımız a&ccedil;ısından olumsuz uygulamalara yol a&ccedil;an t&uuml;ketici ilişkileri mevzuatı ile ilgili acilen d&uuml;zenlenmesi gereken hususları anlattı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB olarak; taleplerimiz doğrultusunda seyahat acentalarımızın kriz ortamından en az zararla &ccedil;ıkmasını sağlamak amacıyla var g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle &ccedil;alışmalarımızı s&uuml;rd&uuml;recek ve s&uuml;rece ilişkin bilgi aktarımında bulunmaya devam edeceğiz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iFOvhi45A8A" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-04-16T15:23:54.792020-04-17T13:45:30.2771604Nisan20201604Nisan2020e5209734-c384-4578-8317-868255f99245Belge Devri Acentaların En Doğal Hakkıdırbelge-devri-acentalarin-en-dogal-hakkidirtruebelge-devri-acentalarin-en-dogal-hakkidir2020-04-15T00:22:002020-04-15T00:22:00falseYönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, Bakanlık nezdinde uzun bir süredir beklemiş olan yasa çalışmamız, üyelerimize içinde bulunduğumuz bu zor zamanda destek vermek amacıyla ortaya koyduğumuz aidatlar hususundaki fedakarlıklar ve belge rehni kredi teminatıyla birlikte doğacak avantajları anlattı./Images/Content/e5209734-c384-4578-8317-868255f99245-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, Bakanlık nezdinde uzun bir s&uuml;redir beklemiş olan yasa &ccedil;alışmamız, &uuml;yelerimize i&ccedil;inde bulunduğumuz bu zor zamanda destek vermek amacıyla ortaya koyduğumuz aidatlar hususundaki fedakarlıklar ve belge rehni kredi teminatıyla birlikte doğacak avantajları anlattı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB olarak; taleplerimiz doğrultusunda seyahat acentalarımızın kriz ortamından en az zararla &ccedil;ıkmasını sağlamak amacıyla var g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle &ccedil;alışmalarımızı s&uuml;rd&uuml;recek ve s&uuml;rece ilişkin bilgi aktarımında bulunmaya devam edeceğiz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SoJ5RF0z02Y" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-04-16T00:24:50.272020-04-17T13:46:01.151504Nisan20201504Nisan20204b3c90f7-9ff2-4bec-adf5-ddcf494bae96Sektörümüzü Ayakta Tutmak İçin Mücadele Ediyoruzsektorumuzu-ayakta-tutmak-icin-mucadele-ediyoruz-1truesektorumuzu-ayakta-tutmak-icin-mucadele-ediyoruz-12020-04-14T14:42:192020-04-14T14:42:19falseYönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, dünya ekonomisinin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı bu zorlu dönem kapsamında ülke turizmimiz ve seyahat acentalarımızın geleceği için Devletimize mali yük getirmeyecek olan taleplerimizi paylaştı./Images/Content/4b3c90f7-9ff2-4bec-adf5-ddcf494bae96-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya</strong>, d&uuml;nya ekonomisinin b&uuml;y&uuml;k zorluklarla karşı karşıya kaldığı bu zorlu d&ouml;nem kapsamında &uuml;lke turizmimiz ve seyahat acentalarımızın geleceği i&ccedil;in Devletimize mali y&uuml;k getirmeyecek olan taleplerimizi paylaştı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB olarak; taleplerimiz doğrultusunda seyahat acentalarımızın kriz ortamından en az zararla &ccedil;ıkmasını sağlamak amacıyla var g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle &ccedil;alışmalarımızı s&uuml;rd&uuml;recek ve s&uuml;rece ilişkin bilgi aktarımında bulunmaya devam edeceğiz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kK4Mal2NB2s" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-04-17T14:48:42.7872020-04-17T14:50:05.191404Nisan20201404Nisan2020abaf6394-f1de-4a59-85da-105348ea8cb9Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorularkisa-alisma-odenegi-hakkinda-sika-sorulan-sorulartruekisa-alisma-odenegi-hakkinda-sika-sorulan-sorular2020-03-30T20:02:522020-03-30T20:02:52falseKısa Çalışma Ödeneğine SGK’lı olarak çalışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Kısa çalışma talebinde bulunacak işvereninin “İŞKUR Kaydı” olmalıdır. Kısa çalışma talep formu ile kısa çalışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hariç) ve incelemeye esas belgeler gönderilmelidir./Images/Content/abaf6394-f1de-4a59-85da-105348ea8cb9-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cf68abcd-b3ee-48b9-b810-3ae90dda0f60.png" style="width:20%" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">1-Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinden Kimler Faydalanabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğine SGK&rsquo;lı olarak &ccedil;alışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Kısa &ccedil;alışma talebinde bulunacak işvereninin &ldquo;İŞKUR Kaydı&rdquo; olmalıdır. Kısa &ccedil;alışma talep formu ile kısa &ccedil;alışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hari&ccedil;) ve incelemeye esas belgeler g&ouml;nderilmelidir. Bildirilen &ccedil;alışanların son 3 yılda 450 g&uuml;n ve son 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi &ccedil;alışma şartının değerlendirilmesi İŞKUR tarafından yapılacaktır.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">2-Koronavir&uuml;s salgını s&uuml;recinde genelge haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma talep formu (gerek&ccedil;esini a&ccedil;ıklayıcı şekilde belirtiniz)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma uygulanacak &ccedil;alışan listesi</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim kurulu kararı</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Uuml;retim / Satış Raporları</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Faaliyetin tamamen/kısmen durduğuna ait kanıtlayıcı belgeler</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">3-Başvurular i&ccedil;in İşkur&rsquo;a bireysel olarak gitmemize gerek var mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşkur başvuruları sadece bağlı bulunduğunuz İşkur&rsquo;un mail adresine online olarak kabul etmektedir. Mail adresleri T&uuml;rsab&rsquo;ın internet sitemizde de mevcuttur.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">4- Kısa &ccedil;alışmanın &ouml;deneğinden ne kadar yararlanılabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışmanın azami uygulanma s&uuml;resi &uuml;&ccedil; aydır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">5- İşyerinde faaliyet tamamen durdu ise ka&ccedil; kişi i&ccedil;in kısa &ccedil;alışmadan yararlanılabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma talebinin uygun bulunması h&acirc;linde kısa &ccedil;alışmaya tabi tutulan iş&ccedil;ilerden kısa &ccedil;alışma başlama tarihinden &ouml;nceki 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 g&uuml;n s&uuml;reyle prim &ouml;demiş olanlar &ouml;denekten yararlandırılır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">6-İşyerinin kısa &ccedil;alışma yapması i&ccedil;in asgari &ccedil;alışan sayısı şartı var mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma uygulamasından yararlanmak i&ccedil;in asgari &ccedil;alışan sayısı şartı yoktur.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">7-SGK ve Maliye borcu olan bir işveren, kısa &ccedil;alışma başvurusunda bulunabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet, SGK ve Maliye borcu kısa &ccedil;alışma başvurusunu engellememektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">8-Bir Acentada iş&ccedil;i olarak &ccedil;alışan bir kişi doğrudan kısa &ccedil;alışma i&ccedil;in başvuruda bulunabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hayır, kısa &ccedil;alışma başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">9-Başvuru yaptıktan sonra s&uuml;re&ccedil; nasıl ilerlemektedir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İŞKUR&rsquo;a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti yapılabilmesi i&ccedil;in Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına g&ouml;nderilmektedir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede, iş m&uuml;fettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene başvurunun yapıldığı aynı y&ouml;ntemle İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilecektir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">10-Son 60 g&uuml;n koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim g&uuml;n bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hizmet akdinin feshinden &ouml;nceki son 60 g&uuml;nde hizmet akdinin devam etmiş olması yeterlidir. Eksik g&uuml;n bildirilmiş olsa bile hizmet akdi bulunması halinde kısa &ccedil;alışmadan faydalanılabilir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">11-Yabancı iş&ccedil;iler kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği alabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşsizlik sigortası primleri &ouml;deyerek &ccedil;alışmaları ve gerekli şartları taşımaları h&acirc;linde yararlanabilirler.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">12-Kısa &ccedil;alışma uygulaması s&uuml;resince &ccedil;alışılmayan g&uuml;nler i&ccedil;in primler SGK&rsquo;ya nasıl bildirilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği &ouml;denen d&ouml;nemde, prim yatırılan g&uuml;nler i&ccedil;in &ouml;deme yapılma imkanı bulunmamaktadır. Kısa &ccedil;alışma uygulanan iş&ccedil;iler adına &ccedil;alışılmayan g&uuml;nler i&ccedil;in SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik g&uuml;n gerek&ccedil;esinin &ldquo;18-Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo; olarak bildirilmesi gerekmektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">13-Başvuru sırasında eklenecek &uuml;cret bordroları, son 12 aylık &uuml;cret bordroları mı? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Son ay bordroları eklenmesi yeterlidir, İşkur &ccedil;alışanların son 12 ay SGK Prim ortalamasını g&ouml;rebilmektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">14- İşyerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetlerin kısman durması, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde tamamen durması s&ouml;z konusuysa formdaki hangi se&ccedil;enek se&ccedil;ilmeli?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;</strong>&ldquo;İşyerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetin tamamen durması&rdquo; se&ccedil;eneğini &ouml;nerilmektedir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">15-İşyerinde faaliyet tamamen durursa emekli olup &ccedil;alışanlar ile kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden yararlanamayan diğer &ccedil;alışanlara yıllık izin kullandırabilir miyiz? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&Ccedil;&Ouml;&rsquo;den yararlanamayan &ccedil;alışanlara yıllık izin kullandırılması m&uuml;mk&uuml;n.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">16- Genel M&uuml;d&uuml;r dahil olmak &uuml;zere iş s&ouml;zleşmesiyle &ccedil;alışan herkes kısa &ccedil;alışmaya dahil edilebilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet sigortalı olarak &ccedil;alışan beyaz ve mavi yakalı t&uuml;m &ccedil;alışanlar unvan ayrımı yapılmaksızın kısa &ccedil;alışmaya dahil edilebilir. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">17- Başvurumu yaptım, m&uuml;fettiş ne zaman gelir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">COVİD-19 kapsamında yapılan kısa &ccedil;alışma başvurularının uygunluk tespitinde t&uuml;m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri &uuml;zerinden ve tespit tutanağı d&uuml;zenlenmeksizin ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">18- M&uuml;fettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşverenin kısa &ccedil;alışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş m&uuml;fettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. &Ouml;rneğin COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşımaktadır. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">19- Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&uuml;nl&uuml;k kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazan&ccedil;ları dikkate alınarak hesaplanan g&uuml;nl&uuml;k ortalama br&uuml;t kazancının %60&rsquo;ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının %150&rsquo;sini ge&ccedil;emez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği &ouml;denebilmektedir.</span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid #dddddd 1.0pt; width:100.0%"> <tbody> <tr> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt">&nbsp;</td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Aylık Prime Esas Kazan&ccedil;ların Aylık Ortalaması</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Hesaplanan Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Miktarı</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Damga Vergisi</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">&Ouml;denecek Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Miktarı</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Ay Asgari &Uuml;cretle &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.943,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">1.765,80</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">13,4</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">1.752,40</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Ay 4.000 TL ile &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.000,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.400,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">18,22</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.381,78</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son 12 Ay 7.000 TL ile &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">8.000,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.414,50 (*)</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">33,51</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.380,99</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="border-color:#dddddd; height:35.4pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">(*) Hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının %150&rsquo;sini ge&ccedil;emeyeceği i&ccedil;in &ouml;denecek aylık kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında br&uuml;t asgari &uuml;cret 2.943,00 TL&#39;dir.</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">20- Talebim olumlu karşılanırsa &uuml;creti ben mi alıyorum, yoksa &ccedil;alışanlarım mı alıyor?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği, &ccedil;alışmadığı s&uuml;reler i&ccedil;in iş&ccedil;inin kendisine ve aylık olarak &ouml;denir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">21- Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hayır herhangi bir borcunuz olmayacak.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">22- PTT bank dan para alımı nasıl yapılacak? Fiilen gitmek gerekir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ccedil;alışanlar PTT şubelerine giderek , T C Kimlik numaralarına yatırılan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneklerini &ccedil;ekebilecekler.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">23- Başvuru evrakına kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği başlangı&ccedil; tarihi olarak geriye d&ouml;n&uuml;k bir tarih yazılabilir mi? &Ouml;rneğin başvuru tarihi yarın olsa da 19 Mart&rsquo;tan itibaren ge&ccedil;erli olabilir mi? Bu tarih en fazla ne kadar geriye d&ouml;n&uuml;k olabilir? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet yazılabilir. &Ccedil;alışmanın fiili olarak azaltılmış olması koşuluyla 11 Mart&rsquo;a kadar geriye d&ouml;n&uuml;k başlangı&ccedil; tarihi yazılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">24-Covid-19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Nisan ayında, Ekim ve Kasım aylarında Kısa &Ccedil;alışma uygulanmak &uuml;zere başvuru yapılabilir mi? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İ&ccedil;inde bulunduğumuz d&ouml;nemde başvurulması gerekir. Ekim ve Kasım ayları i&ccedil;in uygunluk tespitinin verilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">25- Kısa &ccedil;alışma uygulamasının &ouml;n şartı olan, &ouml;ncesinde 1 hafta boyunca yarım &uuml;cret uygulanması şartında herhangi bir değişiklik var mıdır? Bu d&ouml;nemde, bu uygulama yapılmadan kısa &ccedil;alışmaya başvurulabilir mi? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu şartta herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kısa &ccedil;alışmanın başladığı ilk hafta &ouml;denek verilmeyecek, işverence İş Kanunu 40. Maddesi &ccedil;er&ccedil;evesince yarım &uuml;cret &ouml;denecektir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">26-Kısa &ccedil;alışma &ouml;demesindeki ilk bir hafta i&ccedil;in yarım &uuml;cret &ouml;denir. Yarım &uuml;cret işverence mi &ouml;denir? Peki &uuml;cretin diğer yarısının durumu nedir? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışmanın başladığı ilk hafta &ouml;denek verilmeyecek, işverence İş Kanunu md. 40 &ccedil;er&ccedil;evesinde yarım &uuml;cret &ouml;demesi yapılacaktır. Bu bir haftalık s&uuml;rede iş&ccedil;i eksik &uuml;cret alacaktır. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">27-İşyerimizin biri merkez, diğeri şube olarak iki ayrı SGK numarası var. Kısa &ccedil;alışma i&ccedil;in tek bildirim mi yapmamız gerekiyor? Yoksa iki işyeri i&ccedil;in ayrı bildirim mi gerekiyor? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Farklı SGK numaralası i&ccedil;in ayrı başvuru gerekiyor. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">28-Kısa &ccedil;alışma kapsamına alınmış olan personel listemizde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel varsa başvuru ge&ccedil;ersiz mi sayılır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sadece bu nedenle ge&ccedil;ersiz sayılmaz, ancak o kişi kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden faydalanamaz. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">29-Başvuruda yaptığımızdan daha az kısa &ccedil;alışma yapan kişiler ve &ccedil;alışanların tamamı i&ccedil;in her ay sonu İŞKUR&rsquo;a puantaj bildireceğiz ve İŞKUR &ouml;demeleri buna istinaden mi yapacak? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;demeleri her ay İŞKUR&rsquo;a bildirilen puantajlara g&ouml;re hesaplanarak &ouml;denekler hesaplanacaktır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">30-Konu ile ilgili T&Uuml;RSAB&rsquo;dan destek alabileceğimiz bir yer var mıdır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet T&Uuml;RSAB Destek Hattı &uuml;zerinden bize ulaşabilirsiniz. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#595959">E-posta :</span></strong><a href="mailto: kisacalismaodenegi@tursab.org.tr">&nbsp;<span style="color:#e74c3c">kisacalismaodenegi@tursab.org.tr</span></a></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#595959">Tel :</span></strong><span style="color:#595959">&nbsp;0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132</span></span></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#595959">Ayrıca formların doldurulmasına ilişkin olarak hazırladığımız videomuza <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DtWmBAy4kwU&amp;feature=youtu.be">burayı</a>&nbsp;tıklayarak ulaşabilirsiniz.</span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/eab4af9b-51c6-4113-87c0-20fb2734e383.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#595959"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/eab4af9b-51c6-4113-87c0-20fb2734e383.jpeg" style="width:50%" /></span></span></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-30T20:11:18.5732020-03-30T20:48:00.143003Mart20203003Mart2020bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4dTHY'den Churning Cezası Talebimize, Olumlu Yanıt Geldithyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-gelditruethyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-geldi2020-03-28T13:41:482020-03-28T13:41:48falseKendilerini sektör temsilcisi gibi gösterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri , Kültür ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun içinde IATA seyahat acentalarının önemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını gündeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların gündeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı/Images/Content/bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4d-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli IATA Acentalarımız,<br /> Kendilerini sekt&ouml;r temsilcisi gibi g&ouml;sterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri, K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun i&ccedil;inde IATA seyahat acentalarının &ouml;nemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını g&uuml;ndeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların g&uuml;ndeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır.<br /> Birliğimiz, ortaya &ccedil;ıkan bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in THY y&ouml;netiminden erteleme talep etmiş ve sonu&ccedil;landırmıştır.<br /> Bunun dışında &nbsp;i&ccedil; hat devrelerinin s&uuml;relerinin uzatılması ile ilgili olarak ayrıca &nbsp;THY y&ouml;netim kurulu &nbsp;nezdinde girişimde bulunmuş olup sonu&ccedil;ları sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.<br /> &nbsp;<br /> T&Uuml;RSAB, seyahat acentalarının t&uuml;m&uuml;n&uuml; temsil ehliyetini kanundan alan, bu kapsamda t&uuml;m seyahat acentaları gibi IATA seyahat acentalarını da THY, diğer hava yolları ve IATA nezdinde temsil etmeye yetkili tek kurumdur. Bu yetki kapsamında, tıpkı yukarıda s&ouml;z&uuml; edilen konularda olduğu gibi Birliğimiz &uuml;yelerinin her t&uuml;rl&uuml; sorun ve taleplerini dile getirmek, ilgililere iletmek ve takip ederek &ccedil;&ouml;zmek konusunda &ccedil;alışmalarını aralıksız s&uuml;rd&uuml;rmektedir.<br /> Sekt&ouml;rde yer alan havayolları ve IATA gibi Bakanlığımızın da bu gibi sekt&ouml;r sorunları ile ilgili &nbsp;hususlarda T&Uuml;RSAB&rsquo;ın g&ouml;r&uuml;şlerini almak sorumluluğu vardır. Kurumumuzun deneyimine başvurulması halinde her t&uuml;rl&uuml; desteği g&ouml;stermeye ve mevcut &ccedil;alışmalar hakkında en doğru bilgileri aktarmaya hazır olduğumuzu bildiririz.<br /> &nbsp;<br /> Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-28T16:20:07.182020-03-28T16:43:05.0132803Mart20202803Mart2020bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14aKısa Çalışma Ödeneğinden Nasıl Faydalanılır?kisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilirtruekisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilir2020-03-23T14:21:442020-03-23T14:21:44falseGenel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İŞKUR, Koronavirüsü (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına almıştır./Images/Content/bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14a-thumb.jpg<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="max-width:600px; width:100%"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#c00000; vertical-align:top; width:100%"> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/732ac585-014a-4833-ac5f-b8a3430a5fba.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#c00000; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt"><img id="x_x__x0000_i1097" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ffeccb4f-8a36-40e6-8c01-596af3cdffb1.png" style="max-width:700px; width:100%" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Nedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Genel ekonomik, sekt&ouml;rel, b&ouml;lgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık &ccedil;alışma s&uuml;relerinin ge&ccedil;ici olarak en az &uuml;&ccedil;te bir oranında azaltılması veya s&uuml;reklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az d&ouml;rt hafta s&uuml;reyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara &ccedil;alışamadıkları d&ouml;nem i&ccedil;in gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.</span> </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İŞKUR, Koronavir&uuml;s&uuml; (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği kapsamına almıştır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:1.0pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">&Ouml;deneğin S&uuml;resi ve Miktarı Ne Kadardır?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">&ldquo;Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo;nden faydalanma s&uuml;resi <strong>3 ayı aşmayacak</strong> şekilde planlanmaktadır. Bu s&uuml;re Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">G&uuml;nl&uuml;k kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazan&ccedil;ları dikkate alınarak hesaplanan g&uuml;nl&uuml;k ortalama br&uuml;t kazancının % 60&rsquo;ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının % 150&rsquo;sini ge&ccedil;emez.&nbsp;<strong>Aylık en d&uuml;ş&uuml;k tutar 1752,40 TL olup, en y&uuml;ksek tutar 4380,99 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emez.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Ayrıca &ccedil;alışanların Genel Sağlık Sigortası primleri &ouml;denmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;deneğin 2 farklı uygulaması vardır.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetin tamamen durması</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda yukarıda bahsi ge&ccedil;en kriterleri karşılayan &ccedil;alışanlar bahsi gelir desteği sağlanmaktadır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde haftalık &ccedil;alışma s&uuml;resinin azaltılması </span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda işyeri &ccedil;alıştırdığı s&uuml;re kadar tutarı &ccedil;alışana &ouml;deyecek, &ccedil;alışmadığı s&uuml;renin gelir desteğinden yukarıda belirtilen kriterler &ccedil;er&ccedil;evesinde faydalanacaklardır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:#c0392b"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;m &Ccedil;alışanlar İ&ccedil;in Başvuru Yapılabilir mi?</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İş&ccedil;inin kısa &ccedil;alışmanın başladığı tarihten &ouml;nceki son 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi olması ve son &uuml;&ccedil; yıl i&ccedil;inde en az 450 g&uuml;n s&uuml;reyle işsizlik sigortası primi &ouml;demesinin yapılmış olması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Nasıl Başvuru Yapılabilmektedir?</span></span></strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Koronavir&uuml;sten olumsuz etkilendiği gerek&ccedil;esiyle kısa &ccedil;alışma talep edenler; buna ilişkin kanıtlarla birlikte&nbsp;<a href="http://media.iskur.gov.tr/37834/kisa-calisma-talep-formu.doc" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Kısa Çalışma Talep Formu.doc"><strong><em><span style="color:#595959">Kısa &Ccedil;alışma Talep Formu</span></em></strong>&nbsp;</a>&nbsp;ile&nbsp;<strong><em><a href="http://media.iskur.gov.tr/37835/kisa-calisma-basvuran-listesi.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvuran Listesi.xlsx"><span style="color:#595959">kısa &ccedil;alışma yaptırılacak iş&ccedil;ilere ilişkin bilgileri i&ccedil;eren listeyi</span></a></em></strong>&nbsp;bağlı olduğu İŞKUR biriminin&nbsp;<strong><a href="http://media.iskur.gov.tr/37838/kisa-calisma-basvurularinda-kullanilacak-elektronik-posta-adresleri.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri.xlsx"><span style="color:#595959">elektronik posta adresine</span></a></strong>,&nbsp;elektronik posta g&ouml;ndermek suretiyle kısa &ccedil;alışmaya başvuru yapabilir. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Başvurudan Sonra S&uuml;re&ccedil; Nasıl İlerlemektedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">T&uuml;m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri &uuml;zerinden ve tespit tutanağı d&uuml;zenlenmeksizin ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İnceleme s&uuml;recinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata ge&ccedil;ilerek, s&ouml;z konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Uygunluk tespitine ilişkin olarak İş M&uuml;fettişlerince rapor niteliğinde yazı d&uuml;zenlenecek ve işverenler ile paylaşılacaktır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#c00000">T&Uuml;RSAB Destek Hattı</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">24.03.2020 tarihi itibariyle</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Konuyla ilgili olarak sorunlarını iletmek, bilgi ve destek almak i&ccedil;in &nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">E-posta :</span></strong><span style="color:#595959"> <a href="mailto:kisacalismaodenegi@tursab.org.tr">kisacalismaodenegi@tursab.org.tr</a></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">Tel :</span></strong><span style="color:#595959"> 0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132 </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">destek hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Ekler&hellip;</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/2d9e7cd2-4cab-48c2-a8df-e0a68bf41c06.docx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Başvuru Talep Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/97918107-f6a3-4bc9-af29-909f47ed619a.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Aşağıda ekte yer almaktadır.</span></span></span></p> <p><span style="color:black; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/2d9e7cd2-4cab-48c2-a8df-e0a68bf41c06.docx"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#3498db">Başvuru Talep Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></span></span></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/97918107-f6a3-4bc9-af29-909f47ed619a.xlsx"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></span></span></a></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DtWmBAy4kwU" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-03-23T14:29:58.6872020-04-17T20:00:46.5572303Mart20202303Mart2020
BAŞKANIN MESAJI
Firuz B. BAĞLIKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
DEVAMINI OKU
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
TÜRSAB'ın ve Turizm Sektörünün Güncel Etkinlikleri
TÜM ETKİNLİKLER
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI