bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4dTHY'den Churning Cezası Talebimize, Olumlu Yanıt Geldithyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-gelditruethyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-geldi2020-03-28T13:41:482020-03-28T13:41:48falseKendilerini sektör temsilcisi gibi gösterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri , Kültür ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun içinde IATA seyahat acentalarının önemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını gündeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların gündeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı/Images/Content/bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4d-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli IATA Acentalarımız,<br /> Kendilerini sekt&ouml;r temsilcisi gibi g&ouml;sterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri, K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun i&ccedil;inde IATA seyahat acentalarının &ouml;nemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını g&uuml;ndeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların g&uuml;ndeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır.<br /> Birliğimiz, ortaya &ccedil;ıkan bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in THY y&ouml;netiminden erteleme talep etmiş ve sonu&ccedil;landırmıştır.<br /> Bunun dışında &nbsp;i&ccedil; hat devrelerinin s&uuml;relerinin uzatılması ile ilgili olarak ayrıca &nbsp;THY y&ouml;netim kurulu &nbsp;nezdinde girişimde bulunmuş olup sonu&ccedil;ları sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.<br /> &nbsp;<br /> T&Uuml;RSAB, seyahat acentalarının t&uuml;m&uuml;n&uuml; temsil ehliyetini kanundan alan, bu kapsamda t&uuml;m seyahat acentaları gibi IATA seyahat acentalarını da THY, diğer hava yolları ve IATA nezdinde temsil etmeye yetkili tek kurumdur. Bu yetki kapsamında, tıpkı yukarıda s&ouml;z&uuml; edilen konularda olduğu gibi Birliğimiz &uuml;yelerinin her t&uuml;rl&uuml; sorun ve taleplerini dile getirmek, ilgililere iletmek ve takip ederek &ccedil;&ouml;zmek konusunda &ccedil;alışmalarını aralıksız s&uuml;rd&uuml;rmektedir.<br /> Sekt&ouml;rde yer alan havayolları ve IATA gibi Bakanlığımızın da bu gibi sekt&ouml;r sorunları ile ilgili &nbsp;hususlarda T&Uuml;RSAB&rsquo;ın g&ouml;r&uuml;şlerini almak sorumluluğu vardır. Kurumumuzun deneyimine başvurulması halinde her t&uuml;rl&uuml; desteği g&ouml;stermeye ve mevcut &ccedil;alışmalar hakkında en doğru bilgileri aktarmaya hazır olduğumuzu bildiririz.<br /> &nbsp;<br /> Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-28T16:20:07.182020-03-28T16:43:05.0132803Mart20202803Mart2020bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14aKısa Çalışma Ödeneğinden Nasıl Faydalanılır?kisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilirtruekisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilir2020-03-23T14:21:442020-03-23T14:21:44falseGenel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İŞKUR, Koronavirüsü (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına almıştır./Images/Content/bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14a-thumb.jpg<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="max-width:600px; width:100%"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#c00000; vertical-align:top; width:100%"> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/732ac585-014a-4833-ac5f-b8a3430a5fba.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#c00000; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt"><img id="x_x__x0000_i1097" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ffeccb4f-8a36-40e6-8c01-596af3cdffb1.png" style="max-width:700px; width:100%" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Nedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Genel ekonomik, sekt&ouml;rel, b&ouml;lgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık &ccedil;alışma s&uuml;relerinin ge&ccedil;ici olarak en az &uuml;&ccedil;te bir oranında azaltılması veya s&uuml;reklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az d&ouml;rt hafta s&uuml;reyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara &ccedil;alışamadıkları d&ouml;nem i&ccedil;in gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.</span> </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İŞKUR, Koronavir&uuml;s&uuml; (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği kapsamına almıştır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:1.0pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">&Ouml;deneğin S&uuml;resi ve Miktarı Ne Kadardır?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">&ldquo;Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo;nden faydalanma s&uuml;resi <strong>3 ayı aşmayacak</strong> şekilde planlanmaktadır. Bu s&uuml;re Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">G&uuml;nl&uuml;k kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazan&ccedil;ları dikkate alınarak hesaplanan g&uuml;nl&uuml;k ortalama br&uuml;t kazancının % 60&rsquo;ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının % 150&rsquo;sini ge&ccedil;emez.&nbsp;<strong>Aylık en d&uuml;ş&uuml;k tutar 1752,40 TL olup, en y&uuml;ksek tutar 4380,99 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emez.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Ayrıca &ccedil;alışanların Genel Sağlık Sigortası primleri &ouml;denmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;deneğin 2 farklı uygulaması vardır.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetin tamamen durması</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda yukarıda bahsi ge&ccedil;en kriterleri karşılayan &ccedil;alışanlar bahsi gelir desteği sağlanmaktadır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde haftalık &ccedil;alışma s&uuml;resinin azaltılması </span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda işyeri &ccedil;alıştırdığı s&uuml;re kadar tutarı &ccedil;alışana &ouml;deyecek, &ccedil;alışmadığı s&uuml;renin gelir desteğinden yukarıda belirtilen kriterler &ccedil;er&ccedil;evesinde faydalanacaklardır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:#c0392b"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;m &Ccedil;alışanlar İ&ccedil;in Başvuru Yapılabilir mi?</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İş&ccedil;inin kısa &ccedil;alışmanın başladığı tarihten &ouml;nceki son 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi olması ve son &uuml;&ccedil; yıl i&ccedil;inde en az 450 g&uuml;n s&uuml;reyle işsizlik sigortası primi &ouml;demesinin yapılmış olması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Nasıl Başvuru Yapılabilmektedir?</span></span></strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Koronavir&uuml;sten olumsuz etkilendiği gerek&ccedil;esiyle kısa &ccedil;alışma talep edenler; buna ilişkin kanıtlarla birlikte&nbsp;<a href="http://media.iskur.gov.tr/37834/kisa-calisma-talep-formu.doc" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Kısa Çalışma Talep Formu.doc"><strong><em><span style="color:#595959">Kısa &Ccedil;alışma Talep Formu</span></em></strong>&nbsp;</a>&nbsp;ile&nbsp;<strong><em><a href="http://media.iskur.gov.tr/37835/kisa-calisma-basvuran-listesi.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvuran Listesi.xlsx"><span style="color:#595959">kısa &ccedil;alışma yaptırılacak iş&ccedil;ilere ilişkin bilgileri i&ccedil;eren listeyi</span></a></em></strong>&nbsp;bağlı olduğu İŞKUR biriminin&nbsp;<strong><a href="http://media.iskur.gov.tr/37838/kisa-calisma-basvurularinda-kullanilacak-elektronik-posta-adresleri.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri.xlsx"><span style="color:#595959">elektronik posta adresine</span></a></strong>,&nbsp;elektronik posta g&ouml;ndermek suretiyle kısa &ccedil;alışmaya başvuru yapabilir. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Başvurudan Sonra S&uuml;re&ccedil; Nasıl İlerlemektedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">T&uuml;m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri &uuml;zerinden ve tespit tutanağı d&uuml;zenlenmeksizin ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İnceleme s&uuml;recinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata ge&ccedil;ilerek, s&ouml;z konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Uygunluk tespitine ilişkin olarak İş M&uuml;fettişlerince rapor niteliğinde yazı d&uuml;zenlenecek ve işverenler ile paylaşılacaktır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#c00000">T&Uuml;RSAB Destek Hattı</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">24.03.2020 tarihi itibariyle</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Konuyla ilgili olarak sorunlarını iletmek, bilgi ve destek almak i&ccedil;in &nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">E-posta :</span></strong><span style="color:#595959"> <a href="mailto:kisacalismaodenegi@tursab.org.tr">kisacalismaodenegi@tursab.org.tr</a></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">Tel :</span></strong><span style="color:#595959"> 0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132 </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">destek hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Ekler&hellip;</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/9152e33e-0717-4d21-b0ee-0a9fa6274fd9.doc"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Başvuru Talep Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/6955fdd9-93a3-4ce8-9ec8-f2668ca9c08c.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Aşağıda ekte yer almaktadır.</span></span></span></p> <p><span style="color:black; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/9152e33e-0717-4d21-b0ee-0a9fa6274fd9.doc"><span style="color:#3498db">Başvuru Talep Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/6955fdd9-93a3-4ce8-9ec8-f2668ca9c08c.xlsx"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DtWmBAy4kwU" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-03-23T14:29:58.6872020-03-25T11:46:31.6672303Mart20202303Mart2020a5878477-ae92-44f2-9cb3-87dd0f3da025TÜRSAB’dan Destek Paketine İlişkin Açıklamatursabdan-destek-paketine-iliskin-aiklama-2truetursabdan-destek-paketine-iliskin-aiklama-22020-03-20T15:56:302020-03-20T15:56:30falseKorona Virüsü salgını, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle turizm endüstrisi, Korona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir./Images/Content/a5878477-ae92-44f2-9cb3-87dd0f3da025-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Korona Vir&uuml;s&uuml; salgını, insan hayatı ve sağlığı &uuml;zerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, k&uuml;resel ticaret ve d&uuml;nya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. &Ouml;zellikle turizm end&uuml;strisi, Korona vir&uuml;s&uuml; salgınından en &ccedil;ok etkilenen sekt&ouml;rlerin başında gelmektedir. &nbsp;Cumhurbaşkanımız tarafından a&ccedil;ıklanan, (Covid-19) Vir&uuml;s salgını &ouml;nlem paketleri i&ccedil;in &ccedil;ok teşekk&uuml;r ederiz. Bizlere bir nebze nefes aldıracaktır. Fakat bu amansız salgının, getirdiği ekonomik sonu&ccedil;lardan en fazla Seyahat Acentacılığı sekt&ouml;r&uuml; ve T&Uuml;RSAB &uuml;yeleri etkilenmiştir. Acenta ve tur operat&ouml;rlerimizin, salgın bitse dahi yıl sonuna kadar iş yapamayacağı kesinleşmiştir. Bu nedenle aşağıdaki &ouml;nerilerimizin de g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak acentelerimize &ouml;zel bir &ccedil;alışma yapılması, &uuml;lke ekonomimizin lokomotif sekt&ouml;r&uuml; turizm a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemlidir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Yaşanan olağan&uuml;st&uuml; durumun devam ediyor olması, Seyahat Acentalarının faaliyetlerinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği &uuml;zerinde &ouml;nemli baskı oluşturmakta, finansal a&ccedil;ıdan da durma noktasına getirmektedir. Seyahat Acentaları olarak beklentimiz a&ccedil;ıklanan destek paketine ilişkin yapılacak d&uuml;zenlemelerde;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>1</strong>.&nbsp;2020 yılı T&Uuml;RSAB aidatlarının alınmaması ile ilgili TC K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı&rsquo;nın onayı gerekir,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>2.</strong> T&Uuml;RSAB &uuml;yelerinin, havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı &ouml;n &ouml;demelerin iade edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>3.</strong> Turizm taşımacılığı KDV sinin %1 e indirilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>4.</strong> Turizm ajans payı vergisinin yılsonuna kadar alınmaması,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>5.</strong> Seyahat acentalarına uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanakları ve Acentalara hibe kredi veya 2 yıl geri &ouml;demesiz &ldquo;sıfır&rdquo; faizli kredi desteği,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>6. </strong>Nakit akışı bozulan Seyahat Acentalarının banka bor&ccedil;larının 1 yıl s&uuml;reyle ertelenmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>7.</strong> İptal edilen tur ve rezervasyonlarda, hizmet bedellerinin d&uuml;ş&uuml;lerek &uuml;cretin iade edilmesinin yasal hale gelmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>8.</strong> &ldquo;Vazge&ccedil;me, ertele&rdquo; kampanyamızın kamu otoriterlerince kamu spotu olarak paylaşılması,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>9.</strong> İ&ccedil; hat iptallerinde grup iadeleri yapılmamaktadır. İ&ccedil; hat grup bilet iptalleri iade edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>10.</strong> Ofis kiralarının, zamana yayılarak ertelenmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>11.</strong> Seyahat Acentalarına &ouml;zel, SGK ve vergilerin 3 ay ertelenmesi değil, 6 ay muaf olması gerekir. Acentalar 9 ay iş yapamayacaklardır. Mart ve Nisan&rsquo;da &ouml;denecek SGK Vergi ve stopajlar da dahil edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>12.</strong> Haziran 2020 sonuna kadar &Ccedil;ek &ouml;demelerinden kaynaklı sıkıntılara sicil affı getirilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>13.</strong> Acentalarımızın en &ouml;nemli maliyet kalemi, personel maliyetidir. &Ccedil;alışanın korunması ve yetişmiş insan g&uuml;c&uuml;n&uuml; kaybetmemek ve y&uuml;zbinlerce acente &ccedil;alışanını korumak adına, 9 ay istihdam desteği sağlanması&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">hususunda taleplerimizin karşılanması Seyahat Acentaları olarak en b&uuml;y&uuml;k beklentimizdir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Sekt&ouml;r temsilcileri olarak Korona vir&uuml;s&uuml; salgınının etkilerinin y&ouml;netilme s&uuml;recinde vatandaşlarımızın sağlığı ve g&uuml;venliği i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; koruyucu tedbiri almaya devam edeceğiz. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(T&Uuml;RSAB)</span></strong></span></span></p> truefalseApproved2020-03-20T16:02:35.0172020-03-20T16:16:01.7032003Mart20202003Mart202085a2bf18-5683-4632-9903-ca72c448c2c7Gün Birlik Olma, Yaralarımızı Birlikte Sarma Zamanıgun-birlik-olma-yaralarimizi-birlikte-sarma-zamanitruegun-birlik-olma-yaralarimizi-birlikte-sarma-zamani2020-03-16T09:04:532020-03-16T09:04:53falseBütün dünya olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde turizm sektörü çok büyük yaralar alıyor./Images/Content/85a2bf18-5683-4632-9903-ca72c448c2c7-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli Meslektaşlarım,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya olarak zorlu bir s&uuml;re&ccedil;ten ge&ccedil;tiğimiz bu d&ouml;nemde turizm sekt&ouml;r&uuml; &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k yaralar alıyor.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Koronavir&uuml;s salgınına karşı mesleğimizin ve meslektaşlarımızın akıbetine fayda sağlayabilmek, yaralarımızı sarabilmek, &uuml;lkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla T&Uuml;RSAB olarak &uuml;zerimize d&uuml;şen sorumluluk doğrultusunda y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;alışmaları bu videoda sizler i&ccedil;in anlattım.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hep birlikte her zamankinden daha da &ccedil;ok &ccedil;alışarak, omuz omuza vererek, devletimizin etkin &ouml;nlemleri ve desteğiyle bu g&uuml;nleri de aşacağımıza g&ouml;n&uuml;lden inanıyor; salgının &uuml;lkemizde tek bir can kaybına dahi mahal vermeden etkisini yitirmesini temenni ediyorum.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Firuz B. Bağlıkaya<br /> T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><video id="CoronaInfoVideo" controls preload="auto" autoplay width="100%" poster="https://tv.tursab.org.tr/video/fbb_koronavirus_bilgilendirme.jpg"> <source src="https://tv.tursab.org.tr/video/fbb_koronavirus_bilgilendirme.mp4" type="video/mp4" /> </video></p> truefalseApproved2020-03-16T09:11:06.722020-03-16T15:58:00.9471603Mart20201603Mart202064f72c77-5a57-46ea-96d7-cd4b1064f4ebKoronavirüs Hakkında Bilgilendirmekoronavirus-hakkinda-bilgilendirmetruekoronavirus-hakkinda-bilgilendirme2020-03-14T17:16:382020-03-14T17:16:38falseTürkiye Seyahat Acentaları Birliği; “Yeni Tip Korona Virüsü”  salgının ortaya çıkmasının ardından ilk olarak gerekli sağlık önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. TÜRSAB, çalışanlarını ve üye seyahat acentalarını bilgilendirmenin yanı sıra Türkiye’deki resmi makamlarla görüşülerek salgının etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirmiş,/Images/Content/64f72c77-5a57-46ea-96d7-cd4b1064f4eb-thumb.jpg<p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><strong>KORONAVİR&Uuml;S&nbsp;KONUSUNDA T&Uuml;RSAB TARAFINDAN YAPILAN &Ccedil;ALIŞMALAR</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği; &ldquo;Yeni Tip Korona Vir&uuml;s&uuml;&rdquo; &nbsp;salgının ortaya &ccedil;ıkmasının ardından ilk olarak gerekli sağlık &ouml;nlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. T&Uuml;RSAB, &ccedil;alışanlarını ve &uuml;ye seyahat acentalarını bilgilendirmenin yanı sıra T&uuml;rkiye&rsquo;deki resmi makamlarla g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lerek salgının etkilerini t&uuml;m boyutlarıyla değerlendirmiş, alınması gereken &ouml;nlemler konusunda girişimlerde bulunmuştur. Bununla birlikte uluslararası d&uuml;zeyde turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; temsil eden &ouml;nemli kurum ve kuruluşlarla temasa ge&ccedil;ilerek dayanışma &ccedil;ağrısı yapılmış ve alınan tedbirlere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB tarafından yapılan &ccedil;alışmalar şu şekilde sıralanabilir:</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Korona Vir&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n etkisini hissettirmeye başladığı ilk andan itibaren T&Uuml;RSAB Genel Merkez Binası&rsquo;nda bir kriz masası oluşturulmuştur. Yaşanan t&uuml;m gelişmeler kriz masası g&uuml;ndemine alınarak değerlendirilmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&uuml;recin başından itibaren Korona Vir&uuml;s&uuml;n&uuml;n etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Turizm İstişare Kurulu &Uuml;yeleri ile koordineli bir &ccedil;alışma yapılmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- &Uuml;yelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla i&ccedil;eriğinde &ldquo;Korona Vir&uuml;s&uuml;&rdquo; ne karşı alınacak &ouml;nlemler ve sekt&ouml;re olası etkilerine y&ouml;nelik değerlendirmelerin yer aldığı geniş kapsamlı bir Bilgi Kitap&ccedil;ığı hazırlanmıştır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- &Uuml;yelerimizin Korona vir&uuml;s&uuml; salgını konusundaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlamak i&ccedil;in resm&icirc; web sitesi &uuml;zerinden ulaşılabilen &ldquo;Korona vir&uuml;s Bilgilendirme Platformu&rdquo; kurulmuştur. &ldquo;Korona vir&uuml;s Bilgilendirme Platformu&rdquo; vir&uuml;s salgını konusundaki t&uuml;m g&uuml;ncel gelişmeleri &uuml;yelerimizle web sitesinden yayınlanan duyurularla paylaşmaya devam etmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Başkanı ve Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeleri, katıldıkları TV programlarıyla Korona Vir&uuml;s&uuml; &rsquo;n&uuml;n turizm sekt&ouml;r&uuml;ne yansımalarını değerlendirmiş, t&uuml;keticilerin bilgilendirilmesine y&ouml;nelik a&ccedil;ıklamalarda bulunmuşlardır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Baş Hukuk Danışmanı katıldığı TV programlarında Korona Vir&uuml;s&uuml;&rsquo; n&uuml;n seyahat acentaları ve t&uuml;keticiler a&ccedil;ısından oluşturduğu hukuki durum konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB TV&#39;de konu ile ilgili &uuml;yeleri ve kamuoyunu bilgilendiren programlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hukuk Departmanımız &uuml;yelerimizi ve t&uuml;keticileri, yeni tip Korona Vir&uuml;s&uuml;n&uuml;n yol a&ccedil;tığı duruma ilişkin yasal s&uuml;re&ccedil;ler konusunda d&uuml;zenli olarak bilgilendirmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Seyahat Acentalarımızın, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca, yıllık aidat &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nden 2020 yılı i&ccedil;in muaf tutulması y&ouml;n&uuml;nde K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığına talep yazısı yazılmıştır. Onay gelmesi durumunda &uuml;yelerimize ivedi duyurulacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Seyahat Acentalarının 1618 saylı Kanun uyarınca, iş yerlerinde mesleklerini ifa etme zorunluluğunun, hi&ccedil;bir yaptırıma ve cezai işleme tabi tutulmaksızın 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar kaldırılması ve belirtilen tarihe kadar işyerlerini a&ccedil;madan online olarak t&uuml;keticilere ve diğer paydaşlara hizmet verip iş ve işlemlerini takip edebilmelerini sağlamak i&ccedil;in&nbsp; K&uuml;lt&uuml;r Ve Turizm Bakanlığına talepte bulunulmuştur .Onay gelmesi durumunda, &uuml;yelerimize ivedi olarak duyurulacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Korona vir&uuml;s&uuml; salgınının turizm sekt&ouml;r&uuml;ne ekonomik a&ccedil;ıdan vereceği zararın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi amacıyla resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm Meslek &Ouml;rg&uuml;tlerini temsil eden Turizm İstişare Kurulu ile K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı ger&ccedil;ekleştirilmiş, alınması gereken &ouml;nlemler konusunda değerlendirmeler yapılarak Acil Eylem Planı oluşturulması hususunda talepte bulunulmuştur. S&ouml;z konusu toplantıda talep edilen hususlar şunlar olmuştur:</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">KOBİ desteklerinin arttırılması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK, KDV, muhtasar gibi &ouml;demelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">turizm end&uuml;strisinde istihdam desteklerinin artırılması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">sekt&ouml;r işletmelerinin başta tur operat&ouml;r&uuml;, konaklama ve yeme-i&ccedil;me sekt&ouml;r&uuml; işletmeleri olmak &uuml;zere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">yurti&ccedil;i turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı &ouml;nlemlerin g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">tur operat&ouml;rlerine ve u&ccedil;ak firmalarına destek verilmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması y&ouml;n&uuml;nde teşviklerin uygulamaya alınması.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm İstişare Kurulu olarak Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Z&uuml;mr&uuml;t Sel&ccedil;uk ile bir toplantı ger&ccedil;ekleştirilmesi konusunda girişimde bulunulmuştur. Sayın Bakan ile yapılacak toplantıda; Korona Vir&uuml;s&uuml; salgınının istihdama yansımasının değerlendirilmesi ve sekt&ouml;re bu alanda teşvik ve destek sağlanması hususunda talepte bulunulması planlanmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm İstişare Kurulu&rsquo;nca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Din&ccedil;baş ile bir g&ouml;r&uuml;şme ger&ccedil;ekleştirilerek turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n Korona Vir&uuml;s&uuml; salgını nedeniyle uğradığı ve uğrayacağı zarara ilişkin bir bilgilendirme yapılmış ve aşağıdaki hususlarda destek talebinde bulunulmuştur.</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İ&ccedil;inde bulunduğumuz koşullarda, turizm ve yeme i&ccedil;me işletmeleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluşturan SGK, KDV, muhtasar, konaklama gibi vergi ve T&uuml;rkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans payı dahil diğer kamu y&uuml;klerinin tahsilatının 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi ve sonrasında da bu meblağının yeniden yapılandırılarak faizsiz &ouml;denebilmesinin sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tur operat&ouml;r&uuml; işletmeleri ve Seyahat Acentaları &ouml;ncelikli olmak &uuml;zere, konaklama ve yeme-i&ccedil;me işletmelerinin bozulan nakit akımlarının d&uuml;zeltilmesi i&ccedil;in, uzun vadeli ve d&uuml;ş&uuml;k faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak s&uuml;recin hızlandırılması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren şirketlerin mevcut kredi bor&ccedil;larının ana para ve faiz &ouml;demelerinin 2021 yılı Eyl&uuml;l ayına kadar ertelenerek uygun faiz oranı ile yeniden yapılandırılması, yapılandırma işlemleri tamamlanana kadar mevcut yasal takiplerin dondurulması ve yeni yasal takiplerin yapılmaması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca Turizm Sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren şirketlerin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; şahıslara olan vecibelere karşı takiplerde, haciz ve muhafaza işlemlerinde işletme b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n bozulmasını işletme faaliyetini kesintiye uğramasını &ouml;nleyecek kararların alınması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n, enerji, doğal gaz ve su maliyetlerinin azaltılabilmesi i&ccedil;in 2634/16. Madde h&uuml;k&uuml;mlerinin yeniden uygulanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm şirketlerine ait devreden KDV alacaklarının, bu şirketler ve bu şirketler ile aynı gruba dahil ilişkili şirketlerin vergi ve diğer kamu bor&ccedil;larından mahsup edilmesinin s&uuml;ratle sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kamu kurum ve kuruluşları ve vakıflar tarafından turizm ama&ccedil;lı tahsis edilen turizm tesisleri i&ccedil;in &ouml;denen irtifak ve kullanım bedelleri, kira, işletme hakkı bedeli ve diğer benzeri &ouml;demelerin bir yıl s&uuml;reyle ertelenmesi ve sonrası d&ouml;nemde, uygun bir faizle yeniden yapılandırılması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Korona vir&uuml;s&uuml; salgınına bağlı olarak &uuml;lke sınırlarının giriş ve &ccedil;ıkışlara kapatılması durumunda, turizm sekt&ouml;r&uuml; tarafından istihdam edilen kişilerin, &uuml;cretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yurti&ccedil;i u&ccedil;uşlarda ve turizm taşımacılığında %18 olarak uygulanan KDV&rsquo;nin yıl sonuna kadar %1 olarak uygulanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her işletmede Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış ilk eylemli rehberin istihdamı ile ilgili t&uuml;m y&uuml;k&uuml;n kaldırılması. Bundan eylemli rehberlerin faydalandırılması. M&uuml;kellefiyet sınırının altında geliri olan eylemli rehberlerin bir kereye mahsus olmak &uuml;zere mikro hibe ile desteklenmesi.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kurumlar Vergisi M&uuml;kelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarına ilişkin olarak hak kazandıkları yatırıma katkı tutarlarının, yatırım d&ouml;neminde istihdam edilen personele &ouml;denen &uuml;cretler &uuml;zerinden kesilerek &ouml;denmesi gereken Gelir Vergisi Stopajlarına mahsubunun sağlanarak en az iki yıl s&uuml;resince kullandırılmasının m&uuml;mk&uuml;n hale getirilmesi.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanuni ve iş merkezi T&uuml;rkiye&rsquo;de bulunan m&uuml;esseselerde &ccedil;alışan kişilere Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 23/17.madde kapsamındaki &uuml;cret &ouml;demelerinin, bu m&uuml;esseselerde mevcut ekonomik şartlar da dikkate alınmak suretiyle, istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi i&ccedil;in, en az iki yıl s&uuml;reyle %95&rsquo;inin gelir vergisinden istisna edilmesinin sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İŞKUR tarafından &ldquo;Kısa &Ccedil;alışma ve Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo;nin devreye girmesi.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Birleşmiş Milletler D&uuml;nya Turizm &Ouml;rg&uuml;t&uuml;, WTTC ve ECTAA ile temasa ge&ccedil;ilerek dayanışma &ccedil;ağrısı yapılmış ve karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması hususunda niyet beyanında bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD, İspanya, Bel&ccedil;ika, Yunanistan, Polonya, İran, İtalya&rsquo;daki T&Uuml;RSAB&rsquo;ın muadili olan Seyahat Acentaları Birlikleri ile iletişime ge&ccedil;ilerek dayanışma dilekleri iletilmiş, vir&uuml;s salgını konusunda turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n alabileceği &ouml;nlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Mart ayı sonunda yapılması planlanan Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul ileri bir tarihe ertelenmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Genel Merkez binasında kişisel hijyenin sağlanması amacıyla t&uuml;m personele dezenfektan dağıtılmış, binadaki t&uuml;m katlara &ouml;zel dezenfektanlar konulmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broş&uuml;rleri t&uuml;m &ccedil;alışanlarımıza ve B&ouml;lge Temsil Kurullarına e-posta yoluyla iletilmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Devlet otoritelerinin a&ccedil;ıklamaları ve uyarıları y&ouml;n&uuml;nde; uluslararası fuar katılımları iptal edilmiş, T&Uuml;RSAB Genel Merkez ve B&ouml;lge Temsil Kurullarında yapılacak olan t&uuml;m etkinlikler, toplantılar, eğitimler, ileri bir tarihe ertelenmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/bc752684-9d9c-4952-819c-e6a497169a88.pdf">Koronavir&uuml;s&nbsp;Hakkında Bilgilendirme i&ccedil;in tıklayın.</a></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b9754b1d-8a25-4e13-b51e-1d93acab85d0.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b9754b1d-8a25-4e13-b51e-1d93acab85d0.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-16T11:30:07.6132020-03-18T16:47:49.9331403Mart20201403Mart2020406c0b6f-c142-40fa-849c-9f8b8cb5ebc0TÜRSAB Olağanüstü Genel Kurulu’nun Ertelenmesi Hakkında Önemli Duyurutursab-olaganustu-genel-kurulunun-ertelenmesi-hakkinda-onemli-duyurutruetursab-olaganustu-genel-kurulunun-ertelenmesi-hakkinda-onemli-duyuru2020-03-12T16:03:082020-03-12T16:03:08falseT.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları ve seyahat acentalarımızın yaşanan kriz nedeniyle içinde bulundukları durumdan kaynaklanan yoğunlukları dikkate alınarak, 04.02.2020 tarihli kararla 28.03.2020 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye İstanbul adresinde gerçekleşeceği ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul, görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir./Images/Content/406c0b6f-c142-40fa-849c-9f8b8cb5ebc0-thumb.jpg<p style="margin-left:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın uyarıları ve seyahat acentalarımızın yaşanan kriz nedeniyle i&ccedil;inde bulundukları durumdan kaynaklanan yoğunlukları dikkate alınarak, 04.02.2020 tarihli kararla 28.03.2020 tarihinde İstanbul L&uuml;tfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye İstanbul adresinde ger&ccedil;ekleşeceği ilan edilen Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul, g&ouml;r&uuml;len l&uuml;zum &uuml;zerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. </span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurulun ger&ccedil;ekleşeceği tarih ayrıca siz değerli &uuml;yelerimizin bilgilerine sunulacaktır. </span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla</span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ </strong></span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB) </strong></span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/f60037bc-ac39-4cff-9426-dcc4c983bf82.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/f60037bc-ac39-4cff-9426-dcc4c983bf82.jpg" style="width:50%" /></strong></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-12T16:07:27.0432020-03-13T11:31:56.7331203Mart20201203Mart20205d9b859e-b483-44b0-8c9c-ef9b7a32ae38Enformasyon Memurluğu Sınavları Ertelendienformasyon-memurlugu-sinavlari-ertelenditrueenformasyon-memurlugu-sinavlari-ertelendi2020-03-12T13:06:162020-03-12T13:06:16false14 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Hazırlık Kursu ve 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Enformasyon Memurluğu Sınavları, (COVID-19) Koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ve yerleri hakkında en kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır./Images/Content/5d9b859e-b483-44b0-8c9c-ef9b7a32ae38-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>14 Mart 2020</strong> tarihinde yapılması planlanan Hazırlık Kursu ve <strong>22 Mart 2020</strong> tarihinde yapılacak olan Enformasyon Memurluğu Sınavları, (COVID-19) Koronavir&uuml;s sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ve yerleri hakkında en kısa s&uuml;rede bilgilendirme yapılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/d05c5a45-97c1-4785-ba63-9caa1b368f07.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/d05c5a45-97c1-4785-ba63-9caa1b368f07.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-12T13:09:57.5372020-03-12T16:19:23.8271203Mart20201203Mart2020421ab9db-02e0-4ea3-8823-782df3bca9d6Olağanüstü Genel Kurul Önemli Duyuru olaganustu-genel-kurul-onemli-duyurutrueolaganustu-genel-kurul-onemli-duyuru2020-03-09T08:54:542020-03-09T08:54:54falseBirliğimiz Yönetim Kurulu, 4.2.2020 tarihinde; geçmiş dönemlerden gelen ipotek, kefalet ve kambiyo senetlerinden doğan yükümlülükleri nedeniyle oluşan mali sıkıntıların bertaraf edilmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması hususunun Birlik üyelerinin görüşlerine sunulması amacıyla 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun “Birliğin Organları”/Images/Content/421ab9db-02e0-4ea3-8823-782df3bca9d6-thumb.jpg<p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:28px"><strong>İPTAL EDİLMİŞTİR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Değerli &Uuml;yelerimiz,</strong></span></span></s></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Birliğimiz Y&ouml;netim Kurulu, 4.2.2020 tarihinde; ge&ccedil;miş d&ouml;nemlerden gelen ipotek, kefalet ve kambiyo senetlerinden doğan y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri nedeniyle oluşan mali sıkıntıların bertaraf edilmesi ve buna ilişkin &ouml;nlemlerin alınması hususunun Birlik &uuml;yelerinin g&ouml;r&uuml;şlerine sunulması amacıyla </strong>1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu&rsquo;nun &ldquo;Birliğin Organları&rdquo; başlıklı 34&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesindeki &ldquo;<em>Genel Kurul &uuml;&ccedil; yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Y&ouml;netim Kurulu tarafından veya Bakanlık&ccedil;a re &rsquo;sen olağan&uuml;st&uuml; toplantıya &ccedil;ağırabilir. Adi ve Olağan&uuml;st&uuml; toplantılara temsilcilerin &ccedil;oğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda &ccedil;oğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en &ccedil;ok bir hafta i&ccedil;inde &ccedil;oğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin &ccedil;oğunluğu ile alır</em>&rdquo; h&uuml;km&uuml; ile 30440 sayılı 03.06.2018 tarihli Resm&icirc; Gazetede yayımlanarak y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netmeliği&rsquo;nin 7&rsquo;nci maddesinin 1&rsquo;inci fıkrasındaki &ldquo;<em>Genel Kurul .. Y&ouml;netim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağan&uuml;st&uuml; olarak toplantıya &ccedil;ağırılabilir..</em>&rdquo; ve 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; fıkrasındaki &ldquo;<em>ilk toplantıda &ccedil;oğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en ge&ccedil; bir hafta i&ccedil;erisinde &ccedil;oğunluk aranmaksızın yapılır</em>&rdquo;&nbsp; h&uuml;k&uuml;mleri kapsamında <strong>Genel Kurul&rsquo;un Olağan&uuml;st&uuml; olarak toplantıya &ccedil;ağrılmasına karar vermiştir. </strong></span></span></s></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul Toplantısı 26.3.2020 Perşembe g&uuml;n&uuml; saat 10:00&rsquo;da <strong>İstanbul L&uuml;tf&uuml; Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye/İSTANBUL adresinde</strong>, bu toplantıda &ccedil;oğunluk sağlanamadığı takdirde, <strong><em>28.3.2020 Cumartesi</em></strong> g&uuml;n&uuml; aynı yer ve aynı saatte, aşağıdaki g&uuml;ndem ile yapılacaktır.&nbsp; </span></span></s></p> <table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid windowtext 1.0pt; margin-left:-3px; width:472.8pt"> <tbody> <tr> <td style="height:209.9pt; vertical-align:top; width:472.8pt"> <p style="margin-left:7px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></s></p> <p style="text-align:center"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>OLAĞAN&Uuml;ST&Uuml; GENEL KURUL</strong></span></span></s></p> <p style="text-align:center"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>G &Uuml; N D E M İ</strong></span></span></s></p> <ol> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">A&ccedil;ılış</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Genel Kurul A&ccedil;ılışı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı&rsquo;nın okunması</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekk&uuml;l&uuml; (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 2 k&acirc;tip)</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim Kurulu&rsquo;nun Olağan&uuml;st&uuml; Toplantı gerek&ccedil;esi ile ilgili sunumu</span></span></s></li> <li style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu&rsquo;nun 34&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinin (A) başlıklı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netmeliği&rsquo;nin 7&rsquo;nci maddesinin 6&rsquo;ncı fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında &ouml;nerilerin toplanması, m&uuml;zakere edilmesi ve karara bağlanması</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dilek ve Temenniler</span></span></s></li> <li><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kapanış</span></span></s></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul Toplantısının ger&ccedil;ekleşeceği yukarıda belirtilen tarih, yer ve saat bilgileri ile g&uuml;ndem maddelerini siz değerli &uuml;yelerimizin bilgilerine sunarız. </span></span></s></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></s></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></s></p> <p style="text-align:justify"><s><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></s></p> truefalseApproved2020-03-09T08:58:24.9932020-03-13T12:09:24.2670903Mart20200903Mart2020
BAŞKANIN MESAJI
Gün Birlik Olma, Yaralarımızı Birlikte Sarma Zamanı
Firuz B. BAĞLIKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
DEVAMINI OKU
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR