TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

 

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU’NDAKİ
DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

 

 

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 09.02.2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilmiştir. 14.02.2024 tarihli Komisyon toplantısında Kanun teklifi aşağıdaki şekilde komisyon tarafından kabul edilmiş ve nihai olarak görüşülmek üzere TBMM Genel Kuruluna gönderilmiştir.

 

14.02.2024 tarihli Komisyon Toplantısında kabul edilen teklif metninde özetle;

 

● Turist rehberlerinin mesleğe kabul şartları, eğitim, sınav gibi konularda düzenlemeler yapılmakta;

● Tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde, rehberin yabancı dil dışında Türkçe olarak mesleğini icra edebileceği hükme bağlanmakta;

● Müşterilerin bilgisi ve onayı olmadan, turist rehberleri veya seyahat acentaları tarafından alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında menfaat temin edilmesini önlemeye yönelik yaptırımlar getirilmekte;

● Ruhsat sahibi olmadan rehberlik yapılması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmekte;

● Rehberlerin beş yılda bir yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri; sınavda başarılı olamayanların Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra etmeye devam edebilmeleri düzenlenmekte;

Müze ve ören yerleri dışında rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik düzenlemeleri bulunmakta idi.

 

16.04.2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu gündemine alınan 28 sayılı Kanun teklifi aynı tarihte görüşülmeye başlanmış ve 17.04.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında görüşme tamamlanmıştır.  

Kanun Teklifinin Komisyonda kabul edilen “Turist Rehberliği hizmetinin yalnızca müzeler, ören yerleri ve tescilli kültür varlıklarında verilmesi” ne ilişkin olan 11’inci maddesi, Genel Kurul görüşmeleri sırasında  AKP, CHP ve DEM Parti’nin verdiği önergelerin kabul edilmesi sonucu teklif metninden çıkarılmış, 11’inci madde hariç diğer tüm maddeler Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Birliğimiz üyelerini seyahat acentalığı mesleğini icra ederken doğrudan ilgilendirecek maddeler aşağıda sıralanmıştır; 

  1. Turist Rehberliği Meslek Kanununun 4’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına rehberlik hizmetinin Türkçe olarak verilebileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.  

Mesleğin icrası, odaya üyelik ve meslek sicilleri

MADDE 4 –

(5) Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde, turist rehberinin Türkçe turist rehberi olması ya da tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri hâlinde ise Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra edilir.

Genel Kurulca onaylanan bu madde ile Türkçe rehberlik hizmeti verilebilmesinin önü açılmış, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleğin icrasının Türkçe olarak da yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.    

  1. Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasına getirilen düzenleme ile yapılan ekleme aşağıdadır:

“Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından öğrencilere yönelik olarak öğretmen refakatinde ve ticari amaç gözetilmeksizin yapılan geziler bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Öğretmen eşliğinde ve ticari amaç gözetilmeksizin, okul ve kurumların öğrencilere yönelik yapacağı gezilerin Kanun kapsamı dışına alınmasıyla, bu gezilerde rehber bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

  1. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 3’üncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Seyahat acentaları, müşterilerine verdiği hizmetler sırasında, müşterilerinin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde bu seyahat acentalarının belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamaz.

 

Yapılan bu değişiklik, değişiklik öncesindeki mevcut madde hükmü ile nerdeyse aynı konuda getirilmiş bir düzenleme olup, teknik anlamda yapılması gerekli olan değişiklikler maddeye işlenmiştir.

 

  1. T.B.M.M. Genel Kurulunda kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazetede yayımlanması ile Kanun’un tüm maddeleri yürürlüğe girecektir.

 

Konuyu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
TÜRSAB

TÜM HABERLER
23  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
HABERİ OKU
23  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu, “Destinasyonu...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Yönetim Kurulu Üyemiz Yıldırım Taş, İstanbul Turizm Fuarı’nın Basın Lansmanına ...
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Leticia C. Góm...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
TÜRSAB Heyetimiz ve İBB Kültür A.Ş., Topkapı Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde To...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
24  Mayıs  2024
VFS Global Yetkilileri ile Akredite Acentalar Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
24  Mayıs  2024
Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
24  Mayıs  2024
İstanbul Turizm Fuarı (İTF) Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Health Tourism Expo London Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
21  Mayıs  2024
Karadeniz Mutfağı Tadımı ve Karadeniz Mutfağı Hakkında Bilgilendirme Ziyareti H...
HABERİ OKU
20  Mayıs  2024
2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Mayıs  2024
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
HABERİ OKU
18  Mayıs  2024
Müzeler Haftası Kutlu Olsun
HABERİ OKU