‘‘1. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi’’ Toplantısı

21-23 Kasım 2012 tarihleri arasında İzmir’de, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Geriatri Fizyoterapistleri Derneği işbirliği ile 1. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi’’ gerçekleştirilmiştir.

Toplantının, 23 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen “İleri Yaş Turizminde Açılım- Bakım ve Rehabilitasyon turizmi” konu başlıklı çalıştayına, Birliğimizi temsilen TÜRSAB Sağlık Turizmi Komitesi Üyesi Hande Arslanalp konuşmacı olarak iştirak etmiştir.