26 Aralık 2016

2017 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi

Sayın Üyemiz;

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35.maddesinde yıllık aidatların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere vergi usul kanununun mükerrer 298.maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete ile Yayınlanan 474 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliğ uyarınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; Acenta ve Şube Kuruluş Ödentisi ile yıllık aidat ödentisi Ocak 2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

2017 Yılında Uygulanacak Üyelik Ödentisi                                         : 39.441,62.-TL

2017 Yılında Uygulanacak Şube Üyelik Ödentisi                                :   9.860,40.-TL

2017 Yılında Uygulanacak Yıllık Aidat Ödentisi                                 :   1.972,08.-TL

Bununla birlikte geçmiş dönem aidat borcu bulunan acentalarımızın aidat borçlarını 31.12.2016 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • 2017 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi