28 Aralık 2017

2018 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi

Sayın Üyemiz;

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35.maddesinde yıllık aidatların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

11 Kasım 2017 tarihli 30237 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliğ ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte geçmiş dönem aidat borcu bulunan acentalarımızın aidat borçlarını 31.12.2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • 2018 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi