7 Şubat 2018

Hazirun Listesine İtiraz Hakkında Önemli Duyuru

Hazirun Listesine İtiraz Etmek İsteyen Acentaların İtiraz Süresinin Son Günü Olan 11.02.2018 Saat 17.00’ye Kadar Dilekçelerini Doğrudan Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na veya Beşiktaş İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılmak Üzere TÜRSAB Genel Merkeze Ulaştırılması Gerekmektedir.

Değerli Üyeler,

Malumlarınız olduğu üzere ; TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu ilk toplantısının 17.02.2018 Cumartesi günü saat 10:30’da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu, Harbiye / İSTANBUL adresinde yapılacağı, bu toplantıda çoğunluğun sağlanması halinde seçimlerin, 18.02.2018 Pazar günü aynı adreste saat 10:30’da başlayarak gerçekleşeceği; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı adreste, aynı gündemle, 24.02.2018 Cumartesi günü saat:10:30’da, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takip eden 25.02.2018 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğine ilişkin, Kurulumuz tarafından karar alınmıştır.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34. maddesi’nin son fıkrası gereğince; bu yasada hüküm bulunmayan hallerde Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun üçüncü kısmının birinci bölümünün Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına ilişkin hükümleri uygulanır. 5362 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince;

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 31.01.2018 tarihli tensip kararı ile seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen liste ve diğer hususlar onaylanmış olup; onaylanan listeler 05.02.2018 -11.02.2018tarihleri arasında 7 gün süre ile  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-veri tabanında, Birlik merkezinde ve Kongrenin yapılacağı yerde tüm üyelerin inceleyebileceği şekilde 08:00 – 17:00 saatleri arasında askıya çıkarılacaktır. Bu süreç içerisinde hazirun listesine itirazda bulunulması mümkündür.

Birliğe üye seyahat acentalarından, hazirun listesine,  askı süresi içerisinde İTİRAZDA bulunmak isteyenlerin ; Katılım FORMU ile birlikte, temsilci olarak göndereceği kişilerden ; tüzel kişiler için şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi veya ortağı , genel müdür veya şirket müdürü  olduğunu kanıtlar belgeleri (Limited şirketlerde Ticaret Sicil Gazetesi (son durumu gösterir), anonim şirketlerde Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli pay defteri kaydı belgesini (son durumu gösterir) ) 05.02.2018 tarihinden başlamak üzere  11.02.2018  saat 17:00’ye kadar BEŞİKTAŞ İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Emin Nedim ÖZTÜRK          Memnun Talha ÇAMAŞ                Mustafa KUTLUOĞLU 

  • Hazirun Listesine İtiraz Hakkında Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar