13 Nisan 2018

İstanbul Fethiye Müzesi’nin Geçici Süreyle Ziyarete Kapatılması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Gelirler Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 83026482-152.01.-E.307090 Sayı ve "İstanbul Fethiye Müzesi'nin Geçici Süreyle Ziyarete Kapatılması" Konulu Yazı Ek'te üyelerimizin dikkatine sunulmuştur.

  • İstanbul Fethiye Müzesi’nin Geçici Süreyle Ziyarete Kapatılması

İçerik ile ilgili dosyalar