31 Aralık 2015

Kitap Toplama Kampanyası

Sayın Üyemiz,

Son günlerde güneydoğu bölgemizde yaşanan hassasiyet, ne yazık ki zaman zaman can ve mal kayıplarına sebep olmakta, bu durum da hepimizi derinden üzmektedir. En büyük temennimiz, ülkemizde yaşanan bu olumsuzluğun bir an önce ortadan kaldırılmasıdır.

Geçtiğimiz günler içerisinde, Şırnak merkezinde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ona bağlı olarak faaliyet gösteren İl Halk Kütüphanesi, böyle bir olayın hedef noktası olmuş, olayda iki öğrenci yara alırken, kütüphane içerisinde bulunan yaklaşık 38 bin civarında kitap, kullanılamaz hale gelmiştir.

Birliğimiz, Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulumuzun da teşviki ile, Şırnak İl Halk Kütüphanesi’nin, yeniden ayağa kaldırılabilmesi amacıyla bir Kitap Toplama Kampanyası çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Söz konusu kampanyanın, siz değerli üyelerimizin göstereceği ilgi ve vereceği destek ile hedefine ulaşacağından hiçbir kuşku duymamaktayız.

Bu nedenle; Şırnak İl Halk Kütüphanesi’nde yer almak üzere, bağışta bulunacağınız uygun içerikli katapların, Birlik Genel Merkezimize, Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulumuza veya bağlı bulunduğunuz Bölgesel Yürütme Kuruluna iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.

  • Kitap Toplama Kampanyası