30 Mayıs 2016

Rehber Sertifika Sınavları Açılması

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Hükümleri uyarınca TUREB tarafından açılması gerekli olan Sertifika Seçme sınavlarının halen açılmadığı ile ilgili olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğumuz 09.05.2016  tarih  ve 32261 sayılı yazımıza istinaden Birliğimize göndermiş olduğu 23.05.2016 tarih ve 39508883-358.01.98428 sayılı “Sertifika Programı” ilgili yazısı ekte aynen aktarılmaktadır.  Üyelerimize önemle duyurulur.
 

 

  • Rehber Sertifika Sınavları Açılması

İçerik ile ilgili dosyalar