10 Kasım 2017

TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi Askı ve İtiraz Süreleri Hakkında Önemli Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu ilk toplantısının 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 10:30’da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu, Harbiye / İSTANBUL adresinde yapılacağı, bu toplantıda çoğunluğun sağlanması halinde seçimlerin, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü aynı adreste 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleşeceği; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı adreste, aynı gündemle, 02 Aralık 2017 Cumartesi günü saat:10:30’da, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takip eden 03 Aralık 2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34. maddesi’nin son fıkrası gereğince; bu yasada hüküm bulunmayan hallerde Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun üçüncü kısmının birinci bölümünün Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına ilişkin hükümleri uygulanır. Buna göre ;

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın  09.11.2017 tarihli tensip kararı ile seçime katılacak genel kurul üyelerini belirleyen liste ve diğer hususlar onaylanmış olup; onaylanan listeler 13.11.2017- 19.11.2017tarihleri arasında 7 gün süre ile  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sitesinde, Birlik merkezinde ve Kongrenin yapılacağı yerde tüm üyelerin inceleyebileceği şekilde 08:00 – 17:00 saatleri arasında askıya çıkarılacaktır.Bu süreç içerisinde hazirun listesine itirazda bulunulması mümkündür.

Üye seyahat acentalarımızdan, hazirun listesine,  askı süresi içerisinde İTİRAZDA bulunmak isteyenlerin ; temsilci olarak göndereceği kişilerden ; tüzel kişiler için şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi veya ortağı , genel müdür veya şirket müdürü  olduğunu kanıtlar belgeleri (Limited şirketlerde Ticaret Sicil Gazetesi (son durumu gösterir), anonim şirketlerde Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli pay defteri kaydı belgesi (son durumu gösterir) ) ile birlikte 13.11.2017 tarihinden başlamak üzere  19.11.2017 saat 17:00’ye kadar BEŞİKTAŞ İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Not: Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Adresi: Nispetiye Mahallesi Aytar Cad. Bazlık Sk. No:1 Beşiktaş / İstanbul (Beşiktaş Belediyesi Binası 1. Kat)

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

  • TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi Askı ve İtiraz Süreleri Hakkında Önemli Duyuru