16 Nisan 2015

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle İlgili Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz, 

01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ticari iletişim ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları elektronik iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete yönelik bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları  düzenlemektedir. 

İlgili Kanun ile birlikte Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ticari elektronik ileti olarak kabul edilmektedir. 

01.05.2015 tarihi itibariyle ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecektir. BU ONAY , YAZILI OLARAK VEYA HER TÜRLÜ ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARIYLA ALINABİLECEKTİR. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ise ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. 

Pekala ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmak zorundadır. Bununla birlikte  içerikte iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması durumunda kimin adına yapıldığına ilişkin bilgiler ile erişilebilir durumdaki ( e-posta, kısa mesaj numarası, telefon vb. ) iletişim bilgileri yer almalıdır. 

Alıcılar diledikleri zaman , hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.Bu durumda hizmet sağlayıcı red bildiriminin, kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve buna müteakip üç iş günü içerisinde iletilerin alıcıya gönderilmesini durdurmakla yükümlüdür. 

Bundan böyle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan ve Kanunda “Hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıda bulunan hususlarda sözleşmenin yapılmasından önce bilgi vermekle yükümlüdür: 

  • Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
  • Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
  • Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
  • Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
  • Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri, 

Ayrıca Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir; sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar.

Gerçek veya tüzel kişi tarafından ticari iletişimin kim adına sağlandığının açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.Yine aynı madde metnine göre indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.

İlgili Kanun kapsamında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde edilen verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olup bu verileri 3.kişilere iletemez ve başka amaçlarla da kullanamaz. 

Esnaf ve tacirlere ise önceden izin alınmaksızın ticari elektronik iletilerin gönderilmesinde bir engel yoktur.  Kanun’un Geçici 1.maddesine göre ise yürürlük tarihi olan 01.05.2015 tarihinden evvel ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulan veri tabanları hakkında ticari elektronik ileti gönderme şartını düzenleyen 6.maddesi uygulanmayacaktır. 

Kanun’un 12.maddesinde cezai hükümler düzenlenerek yayımlanmıştır.Buna ilişkin tablo duyurumuz ekinde yer almaktadır. Ayrıca Kanun’unuygulanmasına ilişkin Yönetmelik yayımlanmasını takiben Üyelerimize duyurulacaktır. 

Sonuç olarak ; seyahat acentalarının , sözleşmelerinde ekte belirtilen şekilde madde metnini eklemeleri ve tüketicinin onayını almaları uygun olacaktır:

" ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere , onay vermektedir. bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine , kişi müdahalesi olmadan çalışan faks ,elektronik posta , kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtalarıyla ALICI’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın tatil turları, ulaşım hizmetleri , muhtelif kiralama işleri ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilendirme, pazarlama ve /veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI, dilediği zaman , hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir. Bu talebini SATICI’ya çağrı veya iletide yer alan iletişi m bilgilerini kullanarak veya  SATICI bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilir. Talebin alınmasını müteakip SATICI 3 İŞ GÜNÜ içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 Saygılarımızla, 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)


EK         : 05.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

İçerik ile ilgili dosyalar