23 Haziran 2016

Önemli Duyuru / Yürütmenin Durdurulması Kararı

Birliğimiz Tarafından Açılan ve Seyahat Acentaları Tarafından 4857 Sayılı İş Kanununa göre İstihdam Edilen Turist Rehberlerine  2015 Yılı için uygulanacak Aylık Taban Ücretin İptali Davasında Taban Ücret Belirlemesi işleminin Yürütmesi Durduruldu

TÜRSAB tarafından, seyahat acentaları tarafından istihdam edilen turist rehberlerine 2015 yılında uygulanacak aylık 3090-TL ücretin belirlenmesine yönelik Bakanlığın idari işleminin iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.

Seyahat acentaları tarafından istihdam edilen turist rehberlerine ödenecek aylık ücretin davalı Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenmesinin Anayasa ve Kanuna aykırılık teşkil ettiği, idarece taban ücretin belirlenemeyeceği, ücretlerin fahiş belirlendiği, tarafların sözleşme serbestisi içerisinde hareket etmesi gerektiği gerekçeleri tarafımızca ileri sürülmüştür. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda, turist rehberlerine 2015 yılında uygulanacak aylık taban ücreti belirlenmesine yönelik Bakanlık idari işleminin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

Ekte yer alan mahkeme gerekçesinde;

  • Anayasanın 135. Maddesine göre kamu kurumlarının, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerini düzenleme yapma konusunda yetki tanındığı ancak, meslek mensupları ile bağlı olarak çalıştığı işveren arasındaki ücretin belirlemesi konusunda düzenleme ihdas etmeye yönelik herhangi bir yetkinin tanındığından bahsedilmediği,
  • 6326 Sayılı Kanun’da, bir işverene bağlı olarak çalışan turist rehberlerinin işverenden alacakları taban ücretlerinin aylık olarak belirlenmesine ilişkin yetkiye ne Yasada ne diğer yasalarda yer verilmediği,
  • Sözleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasa’nın ve ilgili kanunların hükümleri gereğince tarafların sözleşme içeriğini özgürce belirleyeceği,
  • Bu kapsamda işveren tarafından istihdam edilerek çalıştırılan turist rehberlerine ödenecek ücretin, Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenmesinin Anayasa ve Yasa hükümlerine aykırılık taşıdığı belirtilmektedir.

İfade etmek isteriz ki, Bakanlığın 2016 yılı için de turist rehberlerine yönelik aylık ve hizmet gruplarına göre taban ücret belirlemesi yaptığı idari işlemin iptali için de Birliğimiz tarafından Danıştay’da dava açılmış olup Ekte yer alan YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı işbu dava dosyamıza da delil olarak sunulacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Önemli Duyuru / Yürütmenin Durdurulması Kararı

İçerik ile ilgili dosyalar