5 Ocak 2017

Paket Tur Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası Hakkında Önemli Duyuru

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek-2 maddesinin (2) numaralı fıkrasının (h) bendinde, turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirlenmiş olup Vergi,Resim,Harç İstisnası Belgesine bağlanan söz konusu faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Başkanlığımız tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan başvurular neticesinde, Bakanlığın Ek-1‘de yer alan  yazısı ile;

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 6/1-c bendi uyarınca; paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatının belirtildiği paket tur sözleşmelerinde,

  • döviz cinsinden bedelin de belirtildiği dikkate alındığında, DÖVİZ KARŞILIĞI HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN DÜZENLENDİĞİ ANLAŞILAN SÖZ KONUSU PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE, Ekonomi Bakanlığından alınacak Vergi, Resim, Harç İstisnası belgesine istinaden 488 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesinin 2/h bendi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması gerektiği;

bildirilmiştir.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları çerçevesinde vergi resim harç istisnasından yararlanmak isteyen Üyelerimiz, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat ederek vergi resim harç istisnası belgesi almak zorundadır.

Üyelerimizin vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere  (Ek-2)’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Müsteşarlıkça işbu bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ekleri     :

1-      T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı

2-      Vergi resim harç istisnası belgesi almak için gerekli bilgi ve belgeler.

3-   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

  • Paket Tur Sözleşmelerinde Damga Vergisi İstisnası Hakkında Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar