13 Temmuz 2017

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, “uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu” olabilmenin temel şartı olarak 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belgesi sahibi A grubu seyahat acentası olunması kriteri getirilmiştir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu olabilmek için 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belge sahibi A grubu seyahat acentası olunması dışında Yönetmeliğin EK-2 ekinde yer alan kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13.07.2017 tarihinden önce, halihazırda uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürüten aracı kuruluşların, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 13.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması zorunludur. Bu sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almayanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinin durdurulacağı hususu anılan yönetmeliğin geçici 1. Maddesi’nde belirtilmektedir.

Yönetmelik ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

 

EK: SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİ - 13.07.2017'DE RESMİ GAZETE'DE  YAYIMLANAN

EK 2: YÖNETMELİK EKLERİ

  • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

İçerik ile ilgili dosyalar