28 Nisan 2015

Türkiye – İran Turizm Sektöründe İşbirliği Toplantısı / 29 Mayıs 2015 / TOBB Plaza - İstanbul

Türkiye – İran İş Konseyi tarafından, İran Turizm Bakanlığı’ndan gelecek olan yetkililerin katılımıyla 29 Mayıs 2015 tarihinde TOBB Plaza, İstanbul’da “Türkiye – İran Turizm Sektöründe İşbirliği” konulu bir toplantı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 50 TL katılım ücretini, DEİK / Türk – Orta Doğu İş Konseyleri  adına  İş  Bankası  Beyoğlu  Şubesi  ( Şube Kodu: 1011 )   TL   (IBAN TR 05 0006 4000 0011 0111 7015 30 ) hesabına yatırmaları ve katılım formu ile birlikte dekontu en geç 22 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar  DEİK’e (Faks: 0212 270 35 92 | adiblan@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek-1: Katılım Formu

Ek-2: Program

İçerik ile ilgili dosyalar