28 Nisan 2015

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Güncelleme Çalışması Çalıştayı

20.04.2015 tarihinde T.C İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı’nca düzenlenen Tarihi Yarımada Yönetim Planı Güncelleme Çalışması Çalıştay’ına Birliğimizi temsilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi Genel Koordinatörü Köyüm Özyüksel katılmıştır.