26 Haziran 2015

Türkiye – Guyana Arasında Karşılıklı Vizelerin Kaldırılması

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Briliğimize iletilen Türkiye – Guyana Arasında Karşılıklı Vizelerin Kaldırılması hususundaki yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İstanbul’da 18 Temmuz  2014 tarihinde imzalanan “ Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Guyana Kooperatif Cumhuriyeti arasında Diplomatik,Hizmet ve Hususi  Pasaport Hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma” 22.09.2014 tarihi ve 2014/6826 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış olup, alınan karar 10.10.2014 tarih ve 29141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu anlaşmanın  30 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu anlaşma uyarınca, her bir Akit tarafın diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu Hamili vatandaşların, ilk giriş tarihinden itibaren her yüz seksen günlük süre içerisinde doksan günü aşmamak kaydıyla diğer Akit tarafın ülkesine girmek, çıkmak, ülkesinden transit geçmek ve diğer Akit tarafın ülkesinde geçici olarak ikamet etmek için vizeden muaf kılınmıştır.

Konuya  ilişkin  İçişleri  Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yazsısı  ilişkide sunulmaktadır.

Ek: İçişleri  Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısı sunulmaktadır

İçerik ile ilgili dosyalar