9 Ekim 2017

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, “uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu” olabilmenin temel şartı olarak 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belgesi sahibi A grubu seyahat acentası olunması kriteri getirilmiştir.

Bu kriter dışında Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Bu hususta daha önce Birliğimizce yapılan duyuruya https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/hukukyonetmelik/uluslararasi-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-hakkinda-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi_16371.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin 5. maddesi’nin 1. fıkrası’nda, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini Sağlık Bakanlığı’ndan alması gerektiği, bu belgeyi almayanların faaliyetlerinin Bakanlıkça durdurulacağı belirtilmektedir.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, İstanbul İlinde faaliyet gösteren ve sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunmak isteyen aracı kuruluşların, ekte yer alan gerekli evrakları tamamlayarak  “Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi” almak için ivedi olarak İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Birliğimize ulaşan söz konusu yazı ve eki olan yetki belgesi başvurusu için gerekli evraklar listesi ile Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliği Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ekler:

1-) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazıları ile Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Listesi

2-)Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

3-)Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin ekleri

  • Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar