DUYURULAR
8c1c5000-5af9-4b02-9480-8a0a70babdb1İstanbul Yol Güzergah Belgesi Toplantısı Hakkında Duyuruistanbul-yol-guzergah-belgesi-toplantisi-hakkinda-duyuruistanbul-yol-guzergah-belgesi-toplantisi-hakkinda-duyuruDuyurular2019-12-20T16:49:262019-12-20T16:49:26falseYönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya ve Hukuk Başdanışmanımız Av. İlker Ünsever’in katılacağı, Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanımız Taşkın Arık’ın koordinasyonunda 24 Aralık Salı günü saat 13.00’te TÜRSAB Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan panelde/Images/Content/8c1c5000-5af9-4b02-9480-8a0a70babdb1-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Y&ouml;netim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya</strong> ve <strong>Hukuk Başdanışmanımız Av. İlker &Uuml;nsever&rsquo;in katılacağı</strong>, <strong>Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanımız Taşkın Arık</strong>&rsquo;ın koordinasyonunda <strong>24 Aralık Salı g&uuml;n&uuml; saat 13.00</strong>&rsquo;te T&Uuml;RSAB Genel Merkezi&rsquo;nde d&uuml;zenlenecek olan panelde, 9+1 ara&ccedil;lara verilmeyen Yol G&uuml;zergah Belgesi&rsquo;nin İstanbul&rsquo;un turizm ulaşımı kapsamında neden olduğu sorunlar geniş bir katılım eşliğinde değerlendirilecektir. Ama&ccedil; dışı kullanım ve turizm taşımacılığını birbirinden ayırabilmek amacıyla d&uuml;zenlenecek olan, g&ouml;r&uuml;ş ve &ouml;nerilerinizi tarafımıza iletebileceğiniz toplantımıza aşağıdaki LCV adresi &uuml;zerinden katılım teyitlerinizi bildirmenizi &ouml;nemle rica ederiz.<br /> <br /> <strong>Tarih:</strong> 24 Aralık Salı<br /> <strong>Saat:</strong> 13.00<br /> <strong>Yer:</strong> T&Uuml;RSAB Genel Merkezi</span></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.tursab.org.tr/istanbul-yol-guzergah-belgesi-toplantisi"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">LCV&nbsp;Başvurusu i&ccedil;in tıklayın</span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/19c24d10-9492-4f4f-9ac0-e9d8473ad55c-thumb.jpeg"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/19c24d10-9492-4f4f-9ac0-e9d8473ad55c.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2019-12-20T16:55:13.1332019-12-27T14:31:19.0932012Aralık20192012Aralık20196f92afce-9cfb-41ed-97b8-f93e4c00b4fdUKOME’de 9+1 Turizm Servisi Güzergah Araçlarıyla İlgili Yapılan Alt Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildiukome-toplantisi-istanbul-buyuksehir-belediyesi-genel-merkezinde-gereklestirildiukome-toplantisi-istanbul-buyuksehir-belediyesi-genel-merkezinde-gereklestirildiDuyurular2019-09-25T17:25:082019-09-25T17:25:08trueUKOME’de 9+1 turizm servisi güzergah araçlarıyla ilgili yapılan alt komisyon toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sektör temsilcilerinin katılımıyla bugün saat 13.00’te gerçekleşti/Images/Content/6f92afce-9cfb-41ed-97b8-f93e4c00b4fd-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">UKOME&rsquo;de 9+1 turizm servisi g&uuml;zergah ara&ccedil;larıyla ilgili yapılan alt komisyon toplantısı, İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&rsquo;nde sekt&ouml;r temsilcilerinin katılımıyla <strong>bug&uuml;n saat 13.00</strong>&rsquo;te ger&ccedil;ekleşti. T&Uuml;RSAB&rsquo;ı temsilen<strong> Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanımız Taşkın Arık</strong>&rsquo;ın katıldığı toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; temsilcilerinin, UKOME&#39;ye sunulacak rapor i&ccedil;in talep ve &ouml;nerileri dinlendi. Toplu Ulaşım Hizmetleri M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, turizm servis ara&ccedil;larının, korsan taşımacılık yapan ara&ccedil;larla karıştırılmaması i&ccedil;in alınması gereken &ouml;nlemlerle ilgili raporunu hazırlayarak, UKOME&rsquo;nin değerlendirmesine sunacak.</span></span></p> truefalseApproved2019-09-25T17:39:53.9132019-09-25T18:04:09.7132509Eylül20192509Eylül201919da4266-1afe-4cf0-b2ed-0f4560b98bbdİstanbul UKOME'de Alınan Turizm Servis Araç Belgeleri Hakkında Toplantıistanbul-ukomede-alinan-turizm-servis-ara-belgeleri-hakkinda-toplantiistanbul-ukomede-alinan-turizm-servis-ara-belgeleri-hakkinda-toplantiDuyurular2019-09-19T10:22:262019-09-19T10:22:26trueTÜRSAB olarak İstanbul UKOME’de alınan turizm servis araç belgeleri ile ilgili kurulacak olan komisyonda turizm araçlarının nitelikleri belirlenecek olup, öncesinde siz değerli üyelerimizi ön çalışma yapmak üzere TÜRSAB Genel Merkez’de yapılacak olan Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı toplantımıza davet ediyoruz./Images/Content/19da4266-1afe-4cf0-b2ed-0f4560b98bbd-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB</strong>&nbsp;olarak&nbsp;<strong>İstanbul UKOME&rsquo;de alınan turizm servis ara&ccedil; belgeleri ile ilgili kurulacak olan komisyon</strong>da&nbsp;turizm ara&ccedil;larının nitelikleri belirlenecek&nbsp;olup, &ouml;ncesinde siz değerli &uuml;yelerimizi &ouml;n &ccedil;alışma yapmak &uuml;zere&nbsp;<strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez</strong>&rsquo;de yapılacak olan&nbsp;<strong>Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanlığı</strong>&nbsp;toplantımıza davet ediyoruz.<br /> <br /> Toplantıya katılımınız &ouml;nem arz etmektedir.<br /> <br /> <strong>Sorularınız i&ccedil;in:</strong>&nbsp;<a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a><br /> <br /> <strong>Toplantı Tarihi:</strong>&nbsp;20 Eyl&uuml;l 2019 Cuma<br /> <strong>Saat:</strong>&nbsp;14:00<br /> <strong>Yer:</strong>&nbsp;T&Uuml;RSAB Genel Merkez Binası Konferans Salonu (Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No:40 Fulya 34349 Beşiktaş/İstanbul)</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.tursab.org.tr/istanbul-ukome-turizm-servis-arac-belgeleri-toplantisi">Başvuru i&ccedil;in tıklayın.</a></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/605926b4-a1ff-4e17-8a0d-b1526b995d7a.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/605926b4-a1ff-4e17-8a0d-b1526b995d7a.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2019-09-19T10:25:48.2572019-09-19T11:44:28.51909Eylül20191909Eylül201909882047-8a5a-4265-bc36-4c62051c9b5fKarayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı Araç Yangınları ile İlgili Bir Toplantı Gerçekleştirilecektirkarayolu-ulastirma-tasimacilik-ve-ara-kiralama-ihtisas-baskanligi-ara-yanginlari-ile-ilgili-bir-toplanti-gereklestirilecektirkarayolu-ulastirma-tasimacilik-ve-ara-kiralama-ihtisas-baskanligi-ara-yanginlari-ile-ilgili-bir-toplanti-gereklestirilecektirDuyurular2019-09-13T14:42:302019-09-13T14:42:30trueTÜRSAB Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı, 17 Eylül 2019 saat 15.00’te Genel Merkezimizde, 2019 yılında medyada sıkça gördüğümüz araç yangınları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilecektir./Images/Content/09882047-8a5a-4265-bc36-4c62051c9b5f-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanlığı, <strong>17 Eyl&uuml;l 2019 saat 15.00</strong>&rsquo;te <strong>Genel Merkezimizde</strong>, 2019 yılında medyada sık&ccedil;a g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z ara&ccedil; yangınları ile ilgili bir toplantı ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu toplantı kapsamındaki g&uuml;ndem maddeleri aşağıda yer almaktadır;</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mevcut Otob&uuml;slerin Yetersizliği</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Otob&uuml;slere haricen takılan koltuk arası TV ve prizler yerine kablosuz eğlence sistemlerinin getirilmesi</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Elektrik Prizleri yerine USB girişlerinin oluşturulması&nbsp;</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Siz değerli &uuml;yelerimizin toplantıya katılımı &ouml;nem arz etmektedir.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">LCV: <a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KARAYOLU ULAŞTIRMA TAŞIMACILIK VE ARA&Ccedil; KİRALAMA İHTİSAS BAŞKANLIĞI</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-09-13T14:48:38.8831309Eylül20191309Eylül2019a7d9473f-9b64-406c-8e0b-224b47cb333cU-ETDS Veri Gönderme Zorunluluğu Hakkında Duyuruu-etds-veri-gonderme-zorunlulugu-hakkinda-duyuru-1u-etds-veri-gonderme-zorunlulugu-hakkinda-duyuru-1Duyurular2019-03-15T17:06:272019-03-15T17:06:27trueUlaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğu ile ilgili duyuru aşağıda yer almaktadır./Images/Content/a7d9473f-9b64-406c-8e0b-224b47cb333c-thumb.jpg<p>T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu D&uuml;zenleme Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından Birliğimize g&ouml;nderilen resmi yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) veri g&ouml;nderme zorunluluğu ile ilgili duyuru aşağıda yer almaktadır.</p> <p><a href="http://tursab.pixelplus.org/apps//Files/Content/f5b11891-9648-430b-8bed-4d96ad2f7c9e.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayınız.</a></p> truefalseApproved2019-03-15T17:08:20.262019-03-19T13:36:50.8571503Mart20191503Mart20199d3b1bd9-50cf-471a-b47b-80165527b95aKarayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyurukarayolu-tasima-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-hakkinda-duyuru_18434karayolu-tasima-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-hakkinda-duyuru_18434Duyurular2019-01-09T17:14:122019-01-09T17:14:12true T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafınd/Images/Content/1.jpg <p> T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen.</p> <hr> <p> Sayın Üyemiz,</p> <p> Karayolu Taşıma Yönetmeliği konulu resmi yazı ve Yönetmelik ekte yer almaktadır.</p> <p> Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p> <p> <a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-5.htm">http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-5.htm</a></p> <p> Bilgilerinize sunarız.</p> <p> Saygılarımızla,</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:20.9230901Ocak20190901Ocak201952972471-8bad-4eb3-80d7-c5a417a084adKarayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Toplantısıkarayolu-duzenleme-genel-mudurlugu-toplantisi_18294karayolu-duzenleme-genel-mudurlugu-toplantisi_18294Duyurular2018-11-30T11:08:282018-11-30T11:08:28true Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nde 29 Kasım 2018 tarihinde yapılan toplantı/Images/Content/1.jpg <p> Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nde <strong>29 Kasım 2018</strong> tarihinde yapılan toplantıya T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses, Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı Taşkın Arık, İhtisas Başkan Yardımcısı Kerem Serkan Çoban, TÜRSAB Bilgi Teknolojileri Direktörü Serkan Yıldır katılım göstermiş olup, TÜRSAB Online sistem tanıtımı ve U-ETDS entegrasyonu ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:22.2733011Kasım20183011Kasım20187a194c20-4c0a-4a35-9769-1c979cfedb7aİhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartlarıihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17848ihtisas-baskanligi-basvurusu-ve-sartlari_17848Duyurular2018-08-09T17:16:492018-08-09T17:16:49true Değerli Üyelerimiz,          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ger/Images/Content/1.jpg <p> <strong>Değerli Üyelerimiz,</strong></p> <p>          Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği; TÜRSAB 23. Dönemde aşağıda yer alan İhtisas Başkanlıkları faaliyete geçirilecektir.</p> <ul> <li> Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Dış Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> İç Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Av Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> <li> Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı</li> <li> Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı</li> <li> Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı</li> </ul> <p>  </p> <p>  </p> <p> Söz konusu İhtisas Başkanlıklarında görev almak isteyen üyelerimizin, en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü Saat: 18:00’a kadar aşağıdaki formda yer alan bilgileri doldurarak <strong><a href="mailto:ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr">ihtisasbaskanliklari@tursab.org.tr</a></strong> adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgilenen üyelerimizin dikkatine önemle duyurulur.</p> <p> <strong>Saygılarımızla</strong></p> <p> <strong>TÜRSAB</strong></p> <p> ----------</p> <p> Resmî Gazete'de yayımlanan 03.06.2018 tarihli 30440 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ ne göre; İhtisas Komiteleri yerine İhtisas Birim Başkanlıkları olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birliğimiz 19.06.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile İhtisas Başkanlıklarının, tekrar yapılandırılmasına karar verilmiştir.</p> <p> İhtisas Başkanlıkları atama usul ve esasları;</p> <p>  </p> <ol> <li> İhtisas Başkanlığı üyesi olabilmek için Seyahat Acentası belgesine sahip olunması,</li> <li> Başvuru tarihi itibariyle; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ ne herhangi bir aidat borcunun bulunmaması veya borcunun yapılandırma işleminin tamamlamış olması,</li> <li> En fazla iki İhtisas Başkanlığına üye olunabilmesi,</li> <li> İhtisas Başkanlıklarında yönetici olabilmek için en az 5 yıl boyunca bir Seyahat Acentasını temsil ve ilzama yetkili olarak temsil ediyor olması,</li> <li> Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde resmîgörev ihdas edilenlerin İhtisas Başkanlıklarında ayrıca yönetici olamayacakları,</li> <li> Bir İhtisas Başkanlığı’nda yönetici olarak yer alan üyenin, başka bir İhtisas Başkanlığında yönetici olarak görev alamayacağı,</li> <li> Yönetmelikte yer alan Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları 10. Maddenin 3. Fıkrasında yer alan cezalardan para cezası ve üstü cezalardan birini almış olması halinde İhtisas Başkanlığı üyeliklerinin düşeceği hususlarında karar alınmıştır.</li> </ol> <p> Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur</p> <p>  </p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <p> <strong><u>Başvuru Bilgileri</u></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> İsim-Soyisim:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Belge Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Acenta Adı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İhtisas Başkanlığı:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> E-posta Adresi:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Cep Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> İş Telefonu Numarası:</p> </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> <p> Faks Numarası:</p> </td> <td> <p>  </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>  </p> <p> <a href="https://www.tursab.org.tr/dosya/17836/genel-duyuru-ihtisas-baskanliklari-basvurusu-ve-sartlari-30072018_17836_5569689.docx">Detay için tıklayın</a></p> <div>  </div> truefalseApproved2019-03-11T16:57:23.10908Ağustos20180908Ağustos2018884cd4dc9-225c-4ee7-851d-caa9d3b6cc90TÜRSAB Karayolu İhtisas Başkanlığı İSPARK Ziyaretitursab-karayolu-ihtisas-baskanligi-ispark-ziyaretitursab-karayolu-ihtisas-baskanligi-ispark-ziyaretiFaaliyetler2021-01-20T13:41:562021-01-20T13:41:56trueTÜRSAB Karayolu İhtisas Başkanı Kerem Serkan Çoban ve Yardımcısı Cem Türkkan, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ı ziyaret etti./Images/Content/84cd4dc9-225c-4ee7-851d-caa9d3b6cc90-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Karayolu İhtisas Başkanı Kerem Serkan &Ccedil;oban</strong> ve <strong>Yardımcısı Cem T&uuml;rkkan</strong>,<strong> İSPARK Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Murat &Ccedil;akır</strong>&rsquo;ı ziyaret etti.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&ouml;r&uuml;şmede, İstanbul&rsquo;da T&Uuml;RSAB &uuml;yelerinin bireysel ve ticari faaliyetleri i&ccedil;in turizm destinasyonlarında faydalanabileceği avantajları i&ccedil;eren, ortaklaşa geliştirilecek projeler değerlendirildi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Seyahat acentalarımıza g&ouml;sterdikleri ilgi ve akala adına kendilerine Karayolu İhtisas Başkanımız Kerem Serkan &Ccedil;oban tarafından plaket takdim edildi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/18b48450-4ad2-475d-86ca-e478d6d560cd.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/18b48450-4ad2-475d-86ca-e478d6d560cd.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2021-01-20T13:44:56.3572021-01-20T13:46:24.9172001Ocak20212001Ocak2021f3f473a3-c29c-4fb3-83bf-9428d06b965fTur Otobüslerinde Yaşanan Yangınlar İle İlgili Bilgilendirme Toplantısıtur-otobuslerinde-yasanan-yanginlar-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisitur-otobuslerinde-yasanan-yanginlar-ile-ilgili-bilgilendirme-toplantisiFaaliyetler2019-09-18T17:25:202019-09-18T17:25:20trueKarayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı olarak, 17 Eylül 2019 tarihinde TÜRSAB Genel Merkezi'nde, tur otobüslerinde çıkan yangınlarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır./Images/Content/f3f473a3-c29c-4fb3-83bf-9428d06b965f-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black"><strong>Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Ara&ccedil; Kiralama İhtisas Başkanlığı</strong> olarak, <strong>17 Eyl&uuml;l 2019</strong> tarihinde <strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkezi</strong>&#39;nde,&nbsp;tur otob&uuml;slerinde &ccedil;ıkan yangınlarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">S&ouml;z konusu toplantıda, <strong>İhtisas Başkanımız Sayın Taşkın Arık</strong>, tur otob&uuml;slerinin yanmasını tetikleyen etkenleri ve alınması gereken &ouml;nlemleri &uuml;yelerimize aktarmıştır.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cc1fd18a-e6ef-4cb2-9928-400ecaab0cb6.jpg"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cc1fd18a-e6ef-4cb2-9928-400ecaab0cb6.jpg" style="height:480px; width:640px" /></a></span></span></span></span></p> truefalseApproved2019-09-18T17:27:39.8872019-09-18T17:37:42.6371809Eylül20191809Eylül201919acbe37-9864-49c3-848a-61cd4835b831TÜRSAB/Karayolu Denetim Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilditursabkarayolu-denetim-koordinasyon-toplantisi-gerceklestirildi_16199tursabkarayolu-denetim-koordinasyon-toplantisi-gerceklestirildi_16199Faaliyetler2017-05-25T15:43:312017-05-25T15:43:31true Seyahat acentalarının yerli ve yabancı misafirleri için tertipledikleri tur pro/Images/Content/1.jpg <p> Seyahat acentalarının yerli ve yabancı misafirleri için tertipledikleri tur programları kapsamında gerçekleştirdikleri tur/transfer gibi ulaşım hizmetleri esnasında, özellikle belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 11.00’da TÜRSAB Genel Merkez Konferans Salonu’nda T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdeniz, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gökhan Özsavaş katılımlarıyla Karayolu Denetim Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.</p> <p> Karayollarında yaşanan kazaların önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü ve acentalarla soru cevap şeklinde gerçekleştirilen söz konusu toplantıya; Birlik Başkanımız Başaran Ulusoy ile birlikte, Genel Sekreter Çetin Gürcün, Yönetim Kurulu Üyesi Davut Günaydın, Disiplin Kurulu Başkanı Recai Delibaşıoğlu, İstanbul Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanları ve seyahat acentaları katılım sağlamıştır.</p> <p> Sayın Mehmet Akdeniz’in; Emniyet Teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri  denetimlerdeki tespitlerin yanı sıra, sektör olarak alınması gereken tedbirleri, özellikle D2 belgeli araçların kaza sebeplerine ilişkin  istatistikleri  içerir konuşma metni <a href="http://tursab.org.tr/dosya/16199/tursab-konusmasi-25052017son_16199_4294664.pdf"><span>EK'te</span></a> siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.</p> <div>  </div> truefalseApproved2019-03-11T16:57:23.9572505Mayıs20172505Mayıs20178dcfe854-4c6f-4cec-8d5c-28a3795a9c97Turizm Taşımacılığı Sorunları Çalıştayıturizm-tasimaciligi-sorunlari-calistayi_16200turizm-tasimaciligi-sorunlari-calistayi_16200Faaliyetler2017-05-23T14:45:032017-05-23T14:45:03true T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müd/Images/Content/1.jpg <p> T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında; sektörümüzün turizm taşımacılığı ile ilgili yaşadığı sorunların çözümü amacıyla, 23.05.2017 Salı günü saat 14:00'de, Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Toplantı Salonu'nda, "Turizm Taşımacılığı Sorunları Çalıştayı” düzenlenmiştir.</p> <p> Bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu çalıştayda Birliğimiz Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Numan Olcar, Orta Anadolu BYK Başkanı C. Engin Şahin, Karayolu Ulaştırma Komitesi Başkanı Yeşim Kıral, TÜRSAB Ankara Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İcra Kurulu Başkanı Ercan Durmuş, Hukuk Başmüşaviri Av. Şükran Tezel, Av. Bilsay Sarper Arslan, Av. Çağla Elhan ve bölge seyahat acentaları katılım göstermiştir.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:25.1172305Mayıs20172305Mayıs2017ee4c377b-df65-4aa4-a944-64a0061a431eTrafik Kazalarında Araçların Değer Kaybı ve Travel Turkey 2016 Yılı Tanıtımıtrafik-kazalarinda-araclarin-deger-kaybi-ve-travel-turkey-2016-yili-tanitimi_15096trafik-kazalarinda-araclarin-deger-kaybi-ve-travel-turkey-2016-yili-tanitimi_15096Faaliyetler2016-09-07T14:02:192016-09-07T14:02:19true 07 Eylül 2016 tarihinde Birliğimiz Genel Merkezinde yapılan Karayolu Ulaştırma /Images/Content/1.jpg <p> 07 Eylül 2016 tarihinde Birliğimiz Genel Merkezinde yapılan Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama Komitesi toplantısına sayın Av. Mecit Kahraman katılarak Trafik Kazalarında Araçların Değer kaybı konusunda bilgi verdi.</p> <p> Yine aynı tarihte yapılan toplantıya TÜRSAB Fuarlar Bölümü Direktörü sayın Sevinç Divrikli katılarak Travel Turkey 2016 yılı tanıtımını gerçekleştirdi.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:25.9770709Eylül20160709Eylül2016fc1271cd-5f4b-47d2-85a9-a56491115afdAraçların Sigortalanması, Hasar ve Risk Yönetimi Konulu Sunumuaraclarin-sigortalanmasi-hasar-ve-risk-yonetimi-konulu-sunumu_15071araclarin-sigortalanmasi-hasar-ve-risk-yonetimi-konulu-sunumu_15071Faaliyetler2016-07-13T16:40:072016-07-13T16:40:07true 13 Temmuz 2016 tarihli toplantımıza Araçların Sigortalanması, Hasar ve Risk Yön/Images/Content/1.jpg <p> 13 Temmuz 2016 tarihli toplantımıza Araçların Sigortalanması, Hasar ve Risk Yönetimi konulu sunumu için Av. Yusuf Soner Kayvar katıldı. ihtiyari Mali Mesuliyet Sigortasının önemi üzerinde duruldu.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:26.4771307Temmuz20161307Temmuz2016402336f2-fed0-4db4-b981-a373ed507f09Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Tolga Demirekler İştirak Ettitofas-turk-otomobil-fabrikasi-as-filo-ve-ozel-satislar-yoneticisi-tolga-demirekler-istirak-etti_14557tofas-turk-otomobil-fabrikasi-as-filo-ve-ozel-satislar-yoneticisi-tolga-demirekler-istirak-etti_14557Faaliyetler2016-05-04T13:32:082016-05-04T13:32:08true  04 Mayıs 2016 tarihinde Birliğimiz Genel Merkezinda yapılan Karayolu Ulaştırma/Images/Content/1.jpg <p> <em> </em><em>04 Mayıs 2016 tarihinde Birliğimiz Genel Merkezinda yapılan Karayolu Ulaştırma Oto Kiralama (Rent A Car) Komitesi toplantısına  </em><em>Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ  Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Tolga Demirekler iştirak etmiştir</em></p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:27.010405Mayıs20160405Mayıs20164c017787-a2d9-4378-8e6f-86a60fa2d2aeİstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Komiser Selami Yeşilbaş’a Davetistanbul-trafik-denetleme-mudurlugu-sivil-ekipler-amiri-komiser-selami-yesilbasa-davet_14422istanbul-trafik-denetleme-mudurlugu-sivil-ekipler-amiri-komiser-selami-yesilbasa-davet_14422Faaliyetler2016-04-06T16:58:012016-04-06T16:58:01true 06 Nisan 2016; Nisan ayı toplantısında İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivi/Images/Content/1.jpg <p> 06 Nisan 2016; Nisan ayı toplantısında İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Komiser Selami Yeşilbaş konuşmacı olarak davet edildi.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:27.550604Nisan20160604Nisan2016f6f7f5bf-dd16-4e97-b806-4b4a4046fb5bİç Denetim görevlileriyle Gerçekleştirildiic-denetim-gorevlileriyle-gerceklestirildi_14421ic-denetim-gorevlileriyle-gerceklestirildi_14421Faaliyetler2016-03-02T16:53:442016-03-02T16:53:44true 02 Mart 2016;  Komitenin 2.nci toplantısı İç Denetim görevlileriyle gerçekleşti/Images/Content/1.jpg <p> 02 Mart 2016;  Komitenin 2.nci toplantısı İç Denetim görevlileriyle gerçekleştirildi.</p> truefalseApproved2019-03-11T16:57:28.0770203Mart20160203Mart20169

20  Aralık 2019
İstanbul Yol Güzergah Belgesi Toplantısı Hakkında Duyuru
25  Eylül 2019
UKOME’de 9+1 Turizm Servisi Güzergah Araçlarıyla İlgili Yapılan Alt Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi
19  Eylül 2019
İstanbul UKOME'de Alınan Turizm Servis Araç Belgeleri Hakkında Toplantı
13  Eylül 2019
Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı Araç Yangınları ile İlgili Bir Toplantı Gerçekleştirilecektir
15  Mart 2019
U-ETDS Veri Gönderme Zorunluluğu Hakkında Duyuru
09  Ocak 2019
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru
30  Kasım 2018
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Toplantısı
09  Ağustos 2018
İhtisas Başkanlığı Başvurusu ve Şartları
20  Ocak 2021
TÜRSAB Karayolu İhtisas Başkanlığı İSPARK Ziyareti
18  Eylül 2019
Tur Otobüslerinde Yaşanan Yangınlar İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
25  Mayıs 2017
TÜRSAB/Karayolu Denetim Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
23  Mayıs 2017
Turizm Taşımacılığı Sorunları Çalıştayı
07  Eylül 2016
Trafik Kazalarında Araçların Değer Kaybı ve Travel Turkey 2016 Yılı Tanıtımı
13  Temmuz 2016
Araçların Sigortalanması, Hasar ve Risk Yönetimi Konulu Sunumu
04  Mayıs 2016
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Tolga Demirekler İştirak Etti
06  Nisan 2016
İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Komiser Selami Yeşilbaş’a Davet
02  Mart 2016
İç Denetim görevlileriyle Gerçekleştirildi
İhtisas Başkanı
NEW WORLD TRAVEL
KEREM SERKAN ÇOBAN
İhtisas Başkan Yardımcısı
TR DRIVER & EFE KURUMSAL ORGANİZASYON
İBRAHİM HÜSREV ABDULKADİROĞLU
İhtisas Başkan Yardımcısı
İSTANBUL TÜRKKAN TURİZM
CEM TÜRKKAN

Üyeler
PRIME LEISURE AND TRAVEL
HAYRİ ÜZÜM
COMFORT TRAVEL TURİZM
HÜSEYİN KIRK
OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ AŞ
KAAN KÜÇÜKLEROĞLU
SPRİNG BİRD TRAVEL
KADİR DENEK
GÖKAY TURİZM
KADİR GÖKAY
TUVAL TURİZM
KADRİ BOZDUMAN
FOREVER FLY JOLLY INTERNATIONAL TOURS
BAHA BALKİ
DİLAVER ASOS TURİZM
DİLAVERL SÖZCÜ
POSTİNO TRAVEL/SÜMERSEYEHAT
EMİN MURAT YIĞCI
EMİR GÜNAYDIN TURİZM
EMİR GÜNAYDIN
TUROTTO
EMRE DEREAĞZI
BALENTUR TURİZM
ENGİN BALTA
REGAL TRAVEL
MUSTAFA TATAR
FOREVER FLY JOLLY INTERNATIONAL TOURS
MUSTAFA YILDIZ
AKUSTİK TURİZM
NEDİM ÖNAL
KAMERON TURİZM
OKAN CEM BAŞUSTA
REDSEA TRAVEL
ÖMER ADAK
DONAT TRAVEL
ÖMER DONAT
MNO TRAVEL
ONURHAN ALTINDAŞ
YOLLA TRAVEL
ORHAN ALPER AYDIN
ERTUĞ TRAVEL
RECAİ ERGÜN
HASKRAL TURİZM
SABAHATTİN KURT
COMFORT WAY TURİZM
MEHMET KORKMAZ SAL
MEDENİYETLER ŞEHRİ TURİZM
MEHMET KULU
BGRUP TRAVEL
MUHAMMET SARITAŞ
VANTAGA TURİZM
ABDULLAH ŞAHİN
TRANSFER DATÇA TURİZM
ADİL ALPASLAN KARAAĞAÇ
MALKADI TURİZM
AHMET MALKADI
45 MNV TURİZM
AHMET MANAV
YÜSRA TURİZM
ALİ FANSA
FOREVER FLY TRAVEL
SERKAN ÇAĞLAR
GLOBAL ASYA
TAŞKIN ARIK
TUGAY ORMAN TURİZM
TUGAY ORMAN
HANA TRAVEL
TUNCAY KAYA
VRL AKSARAY TRANSFER TURİZM
VURAL SÖZCÜ
GRAND TTG TURİZM
YAŞAR ÇELEN
POPULAR TOURS
YASEMEN KAYA
TÜM HABERLER
24  Haziran  2022
Çamlıca Kulesi Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
24  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
23  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Gelibolu İlçesi Stratejik (2022 - 2026) Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Arjantin Başkonsolosluğu TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Umman - Bursa Arası Havayolu Seferleri Başlıyor
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Ürdün Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
21  Haziran  2022
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
25  Haziran  2022
"Spor Turizmi Devlet Destekleri" Lansmanı ve Tanıtım Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Haziran  2022
Emniyet Kemeri Takma Zorunluluğu Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Haziran  2022
Covid-19 Genelgelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
20  Haziran  2022
Dolmabahçe Sarayı, Resim Müzesi ve Topkapı Sarayı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Haziran  2022
Babalar Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
16  Haziran  2022
Müze ve Örenyerleri Giriş Ücretleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
15  Haziran  2022
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını 16 Haziran Perşembe | 14.00
HABERİ OKU
14  Haziran  2022
"Panama, Kolon Serbest Ticaret Bölgesi Nation’s Park Projesi" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU