DUYURU - HAC 2013 /03

Konu : Acentaların Hac Müracaatı hk. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Birliğimize ulaşan 11/03/2013 tarih ve 3841 sayılı yazı.
İlgi : 2013 yılı Hac kriterleri ile Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 07/02/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararı.

Sayın Üyemiz,

Konu’da belirtilen yazıda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında müştereken belirlenen kriterlere göre 2013 yılında hac seyahati düzenleyecek acentalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

  1. 01/01/2010 tarihinden önce “A” grubu seyahat acentası işletme belgesi almış olmak (geçici işletme belgesi süresi hariç).
  2. Daha önce düzenlemiş olduğu hac veya umre seferleri nedeniyle Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nca 2013 yılı için hac veya umre organizasyonu düzenlemekten men’ edilmemiş olmak.
  3. D.İ.B. ile kendi adına sözleşme imzalayarak 2010, 2011 ve 2012 yallarında fiilen en az bir defa hac veya umre seyahati düzenlemiş olmak.

Bu itibarla; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim ve gözetimi altında 2013 yılında hac seferi düzenlemek isteyen seyahat acentalarının 11 ~ 15 Mart 2013 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alacakları onaylı işletme belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat etmeleri, Başkanlığın tarafından da 18 ~ 22 Mart 2013 tarihleri arasında değerlendirme yapılmasının ilgi karar ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına 15 Mart 2013 Cuma günü mesai bitiminden sonra intikal edecek taleplerin değerlendirilmeye alınmayacağı ve Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunun ilgili seyahat acentalarına yazılı olarak bildirileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
22  Temmuz  2019
TURSAV Vakıf toplantısı, Genel Merkezimizde gerçekleştirildi
HABERİ OKU
19  Temmuz  2019
Jean Claude Van Damme, TÜRSAB Denetim Ekiplerince Görüntülendi
HABERİ OKU
19  Temmuz  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Temmuz  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Temmuz  2019
Seyahat Acentaları Düzce İnfosunda Buluştu
HABERİ OKU
14  Temmuz  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
12  Temmuz  2019
Meksika İstanbul Konsolosu Julio Escobedo’nun TÜRSAB Ziyareti
HABERİ OKU
11  Temmuz  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Temmuz  2019
2019 Hac Organizasyonu Görevli Telefon Rehberi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Temmuz  2019
Hac Umre ve İnanç Turizmi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
18  Temmuz  2019
30.06.2019 Tarihli Enformasyon Memurluğu Sınav Sonuçları
HABERİ OKU
18  Temmuz  2019
Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019
HABERİ OKU
18  Temmuz  2019
DEİK / Türkiye – Özbekistan İş Forumu, 23 Temmuz 2019, Ankara
HABERİ OKU
17  Temmuz  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku
HABERİ OKU
16  Temmuz  2019
Karadağ’ın Vize Rejimi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
15  Temmuz  2019
Ömer Kartın ile Gastronomi Sohbetleri
HABERİ OKU