7252 SAYILI KANUN’UN İSTİHDAMA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz; 

28/07/2020 tarihli 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 Sayılı  Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  ile kısa çalışma ödeneğinin süresi, koşulları ve işverenlere tanınacak prim desteği ile fesih yasağına ilişkin olarak  yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre 7252 Sayılı Kanun’un,

 • 3’üncü maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi tanınmıştır.
   
 • 4’üncü madde kapsamında Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle işsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.
   
 • İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması halinde, işyeri söz konusu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacaktır.
   
 • Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.
   
 • Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkili olup, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenecektir.
   
 • Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı’na işverenlerce iş sözleşmesinin feshedilmesine engel olan mevcut hükmün uygulanma süresinin her defasında üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılma yetkisi tanınmıştır.

Kanunun tam metnini iş bu duyurumuz ekinde siz değerli üyelerimiz bilgilerine sunarız.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

(TÜRSAB)   

Detaylı bilgi için tıklayın.

TÜM HABERLER
14  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi’nin Kapanış Toplantı...
HABERİ OKU
13  Ağustos  2020
TÜRSAB Heyetimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözeti...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Asya Bölge Temsil Kurulumuzun Bilgilendirme Toplantısı Genel Merkezimizde Gerçe...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Birliğimiz Önderliğindeki TOURiBOOST Projesinde Son Aşamaya Gelindi
HABERİ OKU
06  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
04  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
11  Ağustos  2020
Turizm Gazetecileri Soruyor Canlı Yayını
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi Final Toplantısı Hak...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke Tv'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Turizm Muhasebesi Eğitimimiz Başladı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Kuk TRT Haber'e Konuk Olacak
HABERİ OKU
09  Ağustos  2020
Ali Bilir ile Sektörün Nabzı Canlı Yayını
HABERİ OKU
08  Ağustos  2020
Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU