OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNEMLİ DUYURU

İPTAL EDİLMİŞTİR

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu, 4.2.2020 tarihinde; geçmiş dönemlerden gelen ipotek, kefalet ve kambiyo senetlerinden doğan yükümlülükleri nedeniyle oluşan mali sıkıntıların bertaraf edilmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması hususunun Birlik üyelerinin görüşlerine sunulması amacıyla 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun “Birliğin Organları” başlıklı 34’üncü maddesindeki “Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re ’sen olağanüstü toplantıya çağırabilir. Adi ve Olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alır” hükmü ile 30440 sayılı 03.06.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki “Genel Kurul .. Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir..” ve 3’üncü fıkrasındaki “ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır”  hükümleri kapsamında Genel Kurul’un Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.

Buna göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.3.2020 Perşembe günü saat 10:00’da İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye/İSTANBUL adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28.3.2020 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Açılışı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülü (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 2 kâtip)
  4. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
  5. Yönetim Kurulu’nun Olağanüstü Toplantı gerekçesi ile ilgili sunumu
  6. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (A) başlıklı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında önerilerin toplanması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gerçekleşeceği yukarıda belirtilen tarih, yer ve saat bilgileri ile gündem maddelerini siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
08  Temmuz  2020
Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Heyetimiz Aydın İnfo Gezisine Katıldı
HABERİ OKU
08  Temmuz  2020
TÜRSAB Heyetimiz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı Ziyaret Etti
HABERİ OKU
07  Temmuz  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
06  Temmuz  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
03  Temmuz  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Kuveyttürk Genel Müdür Yardımcısı Süleym...
HABERİ OKU
02  Temmuz  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
02  Temmuz  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Hac ve Umre Acentalarımızla Bir Toplantı ...
HABERİ OKU
01  Temmuz  2020
TÜRSAB Heyetimiz, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i Ziyaret Etti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
08  Temmuz  2020
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını
HABERİ OKU
08  Temmuz  2020
Üyelerimize ve Çalışanlarına Özel Online İngilizce Eğitim Başvuruları Tamamlanm...
HABERİ OKU
07  Temmuz  2020
Milli Saraylar ve Müze Giriş Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
07  Temmuz  2020
Turizm Gazetecileri Soruyor Canlı Yayını
HABERİ OKU
07  Temmuz  2020
Covid-19 Kapsamında Tur Rehberleri ve Tur Katılımcılarına Yönelik Alınması Gere...
HABERİ OKU
06  Temmuz  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Tolga Gencer Haber Global TV'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
06  Temmuz  2020
TÜRSAB Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat'ın Moder...
HABERİ OKU
06  Temmuz  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke Tv'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU