OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNEMLİ DUYURU

İPTAL EDİLMİŞTİR

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu, 4.2.2020 tarihinde; geçmiş dönemlerden gelen ipotek, kefalet ve kambiyo senetlerinden doğan yükümlülükleri nedeniyle oluşan mali sıkıntıların bertaraf edilmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması hususunun Birlik üyelerinin görüşlerine sunulması amacıyla 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun “Birliğin Organları” başlıklı 34’üncü maddesindeki “Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re ’sen olağanüstü toplantıya çağırabilir. Adi ve Olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alır” hükmü ile 30440 sayılı 03.06.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki “Genel Kurul .. Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir..” ve 3’üncü fıkrasındaki “ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır”  hükümleri kapsamında Genel Kurul’un Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.

Buna göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.3.2020 Perşembe günü saat 10:00’da İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye/İSTANBUL adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28.3.2020 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Açılışı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülü (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 2 kâtip)
  4. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
  5. Yönetim Kurulu’nun Olağanüstü Toplantı gerekçesi ile ilgili sunumu
  6. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (A) başlıklı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında önerilerin toplanması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gerçekleşeceği yukarıda belirtilen tarih, yer ve saat bilgileri ile gündem maddelerini siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
16  Mayıs  2022
Elma Yolu Bilgilendirme Gezisi Gerçekleşti
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
TÜRSAB "Kültürel Miras ve Turizm" Paneli Gerçekleşti
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
Prof. Dr. İlber Ortaylı Standımızı Ziyaret Etti
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
"Uluslararası Havayolu Taşımacılar Birliği IATA"da Birliğimiz Temsil Edildi
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Oturumu
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Ekonomik Gelişmelerin Türkiye ve Dünya Turizmine Etkisi" ...
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Paneli Açılış Konuşmaları
HABERİ OKU
12  Mayıs  2022
"Birlikte Daha Güçlüyüz" Sektörel Buluşma
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Mayıs  2022
TÜRSAB Fibabanka İş Birliği ile "Tatil Finansmanı" Anlaşması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
Bakanlığa Ödenen Belge Aslı Ücreti Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
Milli Saraylar'a Bağlı Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Fabrikalarda Uygulanacak Ziy...
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
TÜRSAB Turizm Forumu "Turizmin Geleceği" Medya Platformu
HABERİ OKU
16  Mayıs  2022
1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Medya Platformu
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Balıkesir Kahvaltı Fest Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Kültür Keşifleri Canlı Yayını 17 Mayıs Salı | 16.00
HABERİ OKU
13  Mayıs  2022
Avrupa Müzeler Gecesi (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi...
HABERİ OKU