OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNEMLİ DUYURU

İPTAL EDİLMİŞTİR

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu, 4.2.2020 tarihinde; geçmiş dönemlerden gelen ipotek, kefalet ve kambiyo senetlerinden doğan yükümlülükleri nedeniyle oluşan mali sıkıntıların bertaraf edilmesi ve buna ilişkin önlemlerin alınması hususunun Birlik üyelerinin görüşlerine sunulması amacıyla 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun “Birliğin Organları” başlıklı 34’üncü maddesindeki “Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re ’sen olağanüstü toplantıya çağırabilir. Adi ve Olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alır” hükmü ile 30440 sayılı 03.06.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki “Genel Kurul .. Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir..” ve 3’üncü fıkrasındaki “ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır”  hükümleri kapsamında Genel Kurul’un Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.

Buna göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.3.2020 Perşembe günü saat 10:00’da İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye/İSTANBUL adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28.3.2020 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Açılışı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülü (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 2 kâtip)
  4. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
  5. Yönetim Kurulu’nun Olağanüstü Toplantı gerekçesi ile ilgili sunumu
  6. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (A) başlıklı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında önerilerin toplanması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gerçekleşeceği yukarıda belirtilen tarih, yer ve saat bilgileri ile gündem maddelerini siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
24  Eylül  2020
TÜRSAB Heyetinden Ankara Ticaret Odası’na Teşekkür Ziyareti
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
TÜRSAB Heyetinden İzmir Ticaret Odası’na Ziyaret
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
TÜRSAB Heyeti Uludağ Alan Başkanlığı Hazırlık Toplantısına Katıldı
HABERİ OKU
22  Eylül  2020
ATSO’DA Gündem Seyahat Acenteleri
HABERİ OKU
21  Eylül  2020
Başkanlık Danışma Kurulu Üyemiz Taşkın Arık, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ...
HABERİ OKU
21  Eylül  2020
Denetim Kurulu Üyemiz Yusuf Alfat, İvrindi Belediye Başkanı Sayın Yusuf Cengiz'...
HABERİ OKU
21  Eylül  2020
TÜRSAB ve İTO İstanbul Turizminin Geleceği İçin İş Birliğini Güçlendirecek
HABERİ OKU
19  Eylül  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
27  Eylül  2020
Dünya Turizm Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
25  Eylül  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke TV'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
25  Eylül  2020
Geçmiş Olsun Mesajı
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku Canlı Yayını
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
TRAVEL BUSINESS AZERBAIJAN Online 2020 Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
COVID-19’un Küresel Turizme Etkileri” Konulu Webinar Duyurusu
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
Mehmet Güneli ile Seyahat Teknolojileri Canlı Yayını
HABERİ OKU
23  Eylül  2020
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya EXPO 2021 Hatay Turizm Forumu Gele...
HABERİ OKU