SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYINLANDI

Değerli Üyelerimiz,

Bakanlığımızın birimleri ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda taleplerimizin birçoğunun yerine getirildiği yeni yönetmeliğimizin tüm seyahat acentalarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 14 Ocak 2021 tarihli 31364 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup iş bu duyurumuz ekinde Yönetmeliğin değişen kısımlarını gösteren metin bilgilerinize sunulur. 
Yapılan değişiklik ile;
• 4’üncü maddeye “online satış kanalı” tanımı eklenmiş olup aşağıdaki şekildedir:

“Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları”

• 11’nci maddeye,

“(2) TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınır.” 

    Hükmü eklenmiştir. 

• 17’nci maddeye seyahat acentasının işyerinin niteliklerine (e) bendi eklenmiş olup, 


“e) Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması.” 
Ve devamında 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü ve 5’inci fıkraları eklenmiş olup,

“(2) Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilir.


(3) Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorundadır.

(4) Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilir.

(5) Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorundadır.”
Hükümlerini içermektedir.

• Belgelendirme ve belgenin geri alınması başlıklı 20’nci maddeye seyahat acentasının işletme belgesinin geri alınması talebini Bakanlığa veya TÜRSAB’a yöneltilebileceği hükmü getirilmiştir.

• 44’üncü madde başlığı “Zorunlu sigorta ve sözleşmeler” şeklinde değiştirilmiş olup, maddeye 3’üncü fıkra eklenmiştir. Fıkranın tam metni aşağıdaki gibidir.

 “(3) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunludur.”

• 55’inci madde’ye 2’nci fıkra eklenerek 
“(2) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanır.”
Hükmü ile Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince yapılan denetimlerin online satış kanalları için de uygulanacağı düzenlemesi getirilmiştir.

• Geçici 4’üncü maddeye 2’nci fıkra eklenmiş olup

(2) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentaları, 17’nci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 44’üncü maddenin üçüncü fıkrasında istenilen nitelikleri bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sağlar.”
Hükmü ile bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentalarının işyeri nitelikleri ile ilgili 17’nci maddeye getirilen düzenlemelerdeki yükümlülüklerini ve 44’üncü maddedeki tur veya paket tur sözleşmesine ilişkin yükümlülüklerini bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunulur.

Yönetmelik karşılaştırma tablosu için tıklayın.

Resmi gazete yazısı için tıklayın.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

TÜM HABERLER
23  Ocak  2021
Muğla Valisi Orhan Tavlı Ziyareti
HABERİ OKU
22  Ocak  2021
TÜRSAB Heyetimiz, Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Ofisi'ne Ziyarette Bulundu
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, Bloomberg HT’ye Konuk Oldu
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
TÜRSAB Karayolu İhtisas Başkanlığı İSPARK Ziyareti
HABERİ OKU
19  Ocak  2021
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
15  Ocak  2021
Aydın BTK İlçe Yönetim Toplantısı Gerçekleşti
HABERİ OKU
15  Ocak  2021
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
13  Ocak  2021
CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Aydın BTK Ofisimizi Ziyareti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
25  Ocak  2021
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Birliğimiz Arasında Yapılan İşbirliği Hakkınd...
HABERİ OKU
24  Ocak  2021
Covid-19 ve Turizm Canlı Yayını
HABERİ OKU
23  Ocak  2021
Taşkın Arık ile Turizm Ulaşımında Merak Edilenler Canlı Yayını
HABERİ OKU
22  Ocak  2021
Milli Saraylar Resim Müzesi’nin Ziyaret Hizmetleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
Mehmet Güneli ile Seyahat Teknolojileri Canlı Yayını
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
Medicalpark Hastaneler Grubu ile Birliğimiz Arasında İmzalanan İndirim Sözleşme...
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
20  Ocak  2021
Rusya Federasyonu Tarafından E-Vize Uygulamasının Askıya Alınması Hakkında Duyu...
HABERİ OKU